Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Svulstenes mikromiljø ved brystkreft

Silje Kjølle disputerer 30.8.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tumor microenvironment in breast cancer progression".

Hovedinnhold

Kreftforskning har hovedsakelig fokusert på kreftcellene og deres genetiske endringer. I ondartede svulster er kreftceller omgitt av godartede celletyper, kalt mikromiljøet. Dette støttevevet kan påvirkes og endres av kreftcellene slik at det bidrar til utvikling av aggressiv kreftsykdom. Det er behov for bedre karakterisering av mikromiljøet for å kartlegge nye biomarkører og behandlingsmål for hissige svulster.

Doktorgradsarbeidet har fokusert på stressrespons ved lav oksygentilgjengelighet (hypoksi), utskilte proteiner i mikromiljøet, og koblinger til kreftsvulster med dårlig prognose.

Analyser av proteinmønstre i brystkreftcellelinjer ved hjelp av massespektrometri viste forskjeller i hypoksirespons mellom ulike typer brystkreft. Noen typer kreftceller («luminale») tilpasset seg den lave oksygentilgjengeligheten ved endring av stoffskiftet, mens andre celletyper («basaloide») reagerte med dannelse av nye blodkar inn til svulstene.

Doktorgradsarbeidet har identifisert forskjeller i mikromiljøet mellom ulike typer brystkreft og påvist grupper av proteiner (signaturer) som kan identifisere svulster som oppfører seg mer aggressivt. Pasienter med slike svulster kan sannsynligvis ha nytte av kraftigere behandling, og signaturene representerer en måte å identifisere svulstene på. Studiene viser at egenskaper ved mikromiljøet er viktig informasjon for å klassifisere svulstene så nøyaktig som mulig, og dette er en forutsetning for mest mulig presis behandling.

Både vevsprøver fra svulster og celler dyrket i laboratoriet har blitt undersøkt. Ulike typer kreftceller kan påvirke og reprogrammere bindevevsceller og blodkarceller i mikromiljøet på svært forskjellige måter som har betydning for hvordan svulstene oppfører seg i pasientene og hvor mottakelige de er for ulike behandlingsformer.

Resultatene av doktorgradsarbeidet har vist at mikromiljøet ved brystkreft kan gi ny og forbedret informasjon om hvor aggressive svulstene er.

Personalia

Silje Kjølle (f. 1992) har mastergrad i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen (2016), og begynte som doktorgradsstipendiat i 2017. Doktorgraden utgår fra Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Professor Lars A. Akslen, og medveiledere har vært PhD Kenneth Finne og PhD Heidrun Vethe. Prosjektet har vært finansiert av Universitet i Bergen og Norges Forskningsråd.