Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helkeramiske tannkroner – hvordan og hvorfor knekker de?

Anneli Skjold disputerer 2.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Factors affecting fracture of zirconia dental crowns".

Hovedinnhold

Tannkroner er en av behandlingsmulighetene til å gjenoppbygge knekte eller ødelagte tenner. I dag benyttes ofte helkeramiske kroner. Årsaken til dette, er det tannlignende utseende hos dentale keramer. De siste årene har zirkonia-baserte helkeramiske kroner blitt mest populære, på grunn av høy styrke i forhold til de andre keramiske materialene. Tidligere studier har vist at zirkonia-baserte kroner holder seg lenge. Allikevel oppstår det svikt av kronene i form av knekkdannelser, enten totale eller ufullstendige.

Knekte zirkonia-baserte kroner fra pasienter ble undersøkt (ved fraktografisk metode) for å se hvordan hver enkelt krone hadde knekt, og for å finne ut hvor bruddene hadde startet. Ut fra resultatene av disse undersøkelsene, ble materialtekniske og utformingsmessige faktorer som fremstod å ha innvirkning for kronebrudd undersøkt i to laboratoriet studier.

Resultatene fra studiene tyder på at enkelte områder ved en krone er særlig utsatt for økt belastning. Spesielt gjelder dette kronens nedre kant. Her vil typisk små defekter eller ikke-optimale utforminger fungere som frakturstarter. Bevissthet omkring disse forholdene vil være viktig under fremstilling av zirkonia-baserte kroner.

Personalia

Anneli Skjold (f. 1985) er utdannet cand. odont. ved Universitetet i Bergen (2018). Hun begynte i studietiden på Forskerlinje-programmet ved UiB. Etter endt studie begynte hun som stipendiat. Hun arbeider i dag som tannlege hos Sammen tannklinikk og som instruktørtannlege ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Hovedveileder har vært professor Marit Øilo. Biveiledere har vært professor emeritus Nils Roar Gjerde, professor Harald Gjengedal, førsteamanuensis Christian Schriwer.