Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye funn om sjelden sykdom

Karina Skjervheim Prestegård disputerer 6.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Understanding proteostasis dysregulation in phenylketonuria – a paradigm disease for inborn error of metabolism".

Hovedinnhold

Fenylketonuria (PKU), i Norge også kjent som Føllings sykdom, er en av de sjeldne genetiske sykdommene det testes for i Nyfødtscreeningen, og hvert år rammes 3-7 nyfødte i Norge. Mutasjoner i et enzym gjør at personer med PKU ikke kan bryte ned aminosyren fenylalanin som da bygger seg opp til giftige nivåer i kroppen. Uten behandling fører dette til varige fysiske- og psykiske utviklingshemninger. Fenylalanin finnes i nesten all mat med proteiner og den viktigste behandlingen er dermed «verdens strengeste diett» hvor mengden proteiner er minimal.

Over 1200 ulike mutasjoner i enzymet som bryter ned fenylalanin kan føre til denne sykdommen, og man har de senere årene innsett at det er stor variasjon i sykdomsbildet hos personer med PKU og at de i større grad trenger individualisert behandling. Videre forskning på PKU er derfor nødvendig, og dyremodeller for sykdommen er et viktig verktøy for å forstå effekten av mutasjonene. Som en del av dette doktorgradsarbeidet har en ny musemodell blitt tatt i bruk for første gang. Den nye musemodellen har samme mutasjon som mange personer med PKU, og gir dermed mulighet for mer detaljerte studier og utvikling av behandling for denne gruppen.

Arbeidet i denne doktorgraden har for første gang vist at det muterte enzymet fester seg sammen til store klumper i cellene. Det har også blitt avdekket hvordan cellene tar seg av og bryter ned enzymklumpene og hvordan dette påvirker musene. Det ble blant annet funnet mange indikatorer på oksidativt stress.

Med økende alder reduseres metabolisme og kontrollmekanismer i cellene, og det kan derfor tenkes at slike store sammenfiltringer av enzymer gir større problemer i høy alder. Det var derfor overraskende å se at gamle mus med mutert enzym ikke viste noen tegn til forverring, og kan indikere at musene har stor evne til å tilpasse seg en tilstand med økt nedbrytning av store enzymklumper.

Personalia

Karina Skjervheim Prestegård (f. 1985) har master i biologi fra Universitetet i Bergen (2013). Hun jobbet som forsker ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, før hun startet på en nærings-ph.d. ved samme institutt i 2018. Doktorgradsarbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd og var et samarbeid mellom Pluvia AS og Universitetet i Bergen. Hovedveileder var professor Aurora Martinez, og biveiledere var ph.d Ann Kari Grindheim (Pluvia AS) og ph.d Maja Mujic Elgsaas (VIS).