Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Livet på verdens mest aktive vulkan

Eilin Holtan Torgersen disputerer 23.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lavaland".

Hovedinnhold

Hvordan lever folk på verdens mest aktive vulkan? Hvordan kan mennesker tilpasse seg ustabile omgivelser og leve gode liv når naturen kontinuerlig truer med utslettelse av hjem, infrastruktur og sosialt liv?

Distriktet Puna ligger på verdens mest aktive vulkan, Kilauea, på Big Island i øygruppen Hawai’i i Stillehavet. Med utgangspunkt i Punas etnisk, kulturelt og økonomisk mangfoldige befolkning, diskuterer Torgersen i sitt doktorgradsarbeid hvordan mennesker opprettholder sosialt liv og produserer kunnskap som danner motstandsdyktighet mot uforutsigbarhet i deres relasjon til naturen. Torgersen utforsker viktigheten av hva folk vet og hvordan de vet hva de vet. Gjennom etnografiske skildringer, case-studier, teori og analyse, viser Torgersen hvordan lokale former for kunnskap, som hun kaller «vernacular seismology», oppstår i rommene mellom «vestlige» og Hawaiiske former for geologisk vitenskap. Dette er kunnskap som er erfaringsnær og knytter mennesker nærmere naturomgivelsene. Hovedfunnene i arbeidet viser at slike former for kunnskap gjør folk mer motstandsdyktige når naturen utfordrer samfunnet med vulkanutbrudd, jordskjelv og sterke tropiske stormer.

Avhandlingen presenterer ulike temaer innenfor klimaproblematikk, relasjoner mellom mennesker og natur, spiritualitet, risikohåndtering, hawaiiske tradisjoner, epistemologi og kunnskapsproduksjon, historie og urfolks- og identitetspolitikk. Doktorgradsarbeidet bidrar med nye perspektiver til globale diskurser om klimaendringer, bærekraftige liv og tilpasning til ustabile naturomgivelser, og peker samtidig på viktigheten av dekoloniseringsprosesser i kunnskapsmangfold og paradigmeskifter i vitenskap.

Personalia

Eilin Holtan Torgersen (f. 1983 i Tønsberg) er doktorgradskandidat ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, samt ansatt i Senter for bærekraftig omstilling og Seksjon for forskning og innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bachelorgrad og mastergrad fra UiB, og har vært involvert i flere eksternfinansierte prosjekter i forskergruppen Bergen Pacific Studies. Hovedveileder er professor Edvard Hviding (UiB), og biveileder er professor Ingjerd Hoëm (UiO).