Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Overraskende funn om innvollsormer og lungehelse hos nordiske menn

Nils Oskar Jõgi disputerer 19.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Helminth exposure and its association with allergies and lung function in Northern European cohorts".

Hovedinnhold

Eksponering for innvollsorm er lite undersøkt i Nord-Europa, og det er få studier som har undersøkt hvordan disse parasittene kan påvirke astma og allergi. De siste tiårene har forekomsten av astma og allergi økt over hele verden. I land hvor parasittinfeksjoner er endemiske, er forekomsten av astma og allergi lavere enn i land der parasitter er mer vanlige. Man har derfor lurt på om parasittinfeksjoner kan påvirke immunsystemet på en slik måte at det blir mer motstandsdyktig mot allergiske sykdommer - om parasittinfeksjoner kan gi en slags «immun-trening». I land med gode sanitære forhold forventer man at parasittinfeksjoner er sjeldne. I dette doktorgradsprosjektet har kandidaten målt antistoffer mot innvollsorm i serum fra Nord-Europeiske studie-deltagere. Nivåene var høyere enn forventet. Den vanligste typen innvollsorm var Ascaris lumbricoides, og man fant en prevalens på nesten 30% hos de eldste studiedeltagerne, og rundt 10% hos de yngre voksne.
Det ble funnet en sammenheng mellom eksponering mot innvollsorm og økt risiko for allergier, men bare hos den yngre generasjonen. Menn som hadde forhøyede nivåer av antistoff mot Ascaris hadde lavere lungefunksjon enn menn som ikke hadde slike antistoffer. Tilsvarende ble ikke påvist hos kvinner. Prosjektet har benytter data fra RHINESSA-studien fra Danmark, Estland og Norge. Prosjektet bidrar med verdifull innsikt i en mulig oversett risikofaktor for astma og allergi i Nord-Europa, og gir grunnlag for mer utstrakt diagnostikk av invollsormer i Nord-Europa, samt videre forskning på dette feltet.

Personalia

Nils Oskar Jõgi er utdannet lege fra Universitetet i Tartu (Estland). Han har vært involvert i ECRHS-studien siden 2013 og er PI for RHINESSA-senteret i Tartu. Disse studiene har fokus på astma, allergi og lungehelse gjennom livet og på tvers av generasjoner. Nils Oskar Jõgi startet på doktorgraden i 2018 ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er forsker Randi J Bertelsen og medveiledere er professor Cecilie Svanes, overlege Torgeir Storaas og prof. William Horsnell (UCT).