Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Cone Beam Computed Tomography og retinerte hjørnetenner

Randi Lynds Ihlis disputerer 23.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cone Beam Computed Tomography and Impacted Maxillary Canines ".

Hovedinnhold

Permanente hjørnetenner i overkjeven betraktes som retinerte når normalt frambrudd er forhindret og tannen forblir inne i overkjeven. Hvis retinerte hjørnetenner ikke oppdages og behandles i tid kan dette påvirke erupsjon og nærliggende tenner, medføre komplikasjoner og komplisert behandling. For å kontrollere hjørnetenners framvekst foretar tannlege undersøkelse av barn i 9-10 års alder. Hvis nødvendig benyttes det todimensjonal (2D) røntgen. For kompliserte tilfeller kan en tredimensjonal røntgen, Cone Beam Computed Tomography (CBCT) være nødvendig. Forskning viser at den vanligste årsaken til bruk av CBCT hos barn er retinerte hjørnetenner.

Vurdering av behovet for en CBCT undersøkelse utføres av en oral-maxillofacial radiolog basert på problemstilling, eksisterende røntgenbilder og planlagt behandling, etter henvisningen fra tannlege. CBCT viser bilder av tennene og omkringliggende strukturer av høy kvalitet. CBCT benytter ioniserende stråling, som kan medføre skader på celler og i verste fall kreft. Grenseverdiene for skadelig stråling fra CBCT er ikke kjent, men barn er særlig sensitive for denne typen stråling som kan medføre skader senere i livet.

Det er kjent at tannleger foretrekker 3D bilder, men det er lite kjent hvordan slike bilder påvirker den faktiske behandlingen barnet får. I denne avhandlingen studeres det ulike måter for å begrense eksponering for stråling hos barn. Avhandlingen inkluderer 3 arbeid inkludert en dosimetri studie, en in-vitro studie og en retrospektiv klinisk studie. Avhandlingen viser at selv ved optimal bruk vil CBCT medføre høyere doser av stråling enn ordinære 2D bilder. Ved bruk av protokoller for lav-dose bruk av CBCT kan mengden stråling begrenses, samtidig som CBCT kun benyttes i tilfeller der dette er viktig for planlegging av behandling.

Personalia

Randi Lynds Ihlis (født 1983) er uteksaminert som tannlege fra Karolinska Instituttet (KI), Sverige (2013). Hun er spesialistkandidat i maxillofacial radiology fra Falu Lasarett, Falun, og Umeå Universitet, Umeå, Sverige. Doktorgradsarbeidet er utført ved avdeling for Oral diagnostikk og rehabilitering, ved Institutt for Klinisk Odontologi (UiB), i samarbeid med avdeling for Ortodonti and Pedodonti (KI). Veiledere har vært Xie-Qi Shi (UiB), Georgios Tsilingaridis (KI) og Daniel Benchimol (KI).