Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innovative feltmålinger av ekstrembølger

Mika Petteri Malila disputerer 16.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "An investigation into the dynamical and statistical properties of dominant ocean surface waves using close-range remote sensing".

Hovedinnhold

Vinddrevne overflatebølger spiller en viktig, men ofte oversett rolle i samspillet mellom hav og atmosfære. Ekstreme enkeltbølger, også kalt freak- eller monsterbølger, utgjør også en trussel for liv og verdier til havs. Målinger av bølger under stormforhold i åpent hav er viktige for valideringen av numeriske og statistiske bølgemodeller, men er vanskelige å få tak i grunnet utfordringer med å samle observasjoner under ekstreme forhold.

Denne avhandlingen har brukt innovative fjernmålingsmetoder til å måle bølger i Nordsjøen og det nordlige Stillehav. Fjernmålingssystem gjør det mulig å samle observasjoner under forhold som det ikke er ansvarlig å operere trasisjonelle, båtbaserte oseanografiske instrument i. Observasjonene består av stereokameradata og laseraltimetermålinger fra Ekofiskfeltet i sentrale Nordsjøen og videomålinger av brytende bølger samlet under et forskningstokt i Alaskabukta.

Forskningsresultatene som blir presentert i denne avhandlingen bekrefter tidligere modell- og laboratoriebaserte teorier om bølgebrytning i åpent hav og ekstrembølgedynamikk for første gang ved bruk av feltmålinger. Disse resultatene kan brukes til å avansere representasjonen av bølgerelaterte prosesser i vær- og klimamodeller, og til å forbedre sikkerhetsrutiner i offshorebransjen.

Personalia

Mika Malila er stipendiat på Meteorologisk institutt og Geofysisk institutt (GFI) på Universitetet i Bergen. Han har tatt bachelorgrad i meteorologi og oseanografi på GFI og mastergrad i fysisk oseanografi på GFI og Nansensenteret.