Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den evolusjonære reisen til genene som er ansvarlig for tidl

Ferenc Tibor Kagan disputerer 27.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal gene evolution from a comparative perspective".

Hovedinnhold

Foreldreomsorg er et utbredt fenomen i alle grener av livets tre, der en myriade av arter bruker ulike midler for å sørge for at neste generasjon overlever og vokser opp. I denne sammenheng blir bidraget til egg-cellen ofte oversett på grunn av sin lille størrelse. De ulike rollene til egg-cellen har blitt studert av forskere siden det 20ende århundre. I tillegg å kunne bli befruktet av en sædcelle, inneholder egg-cellen også alle de molekyler som skal til for at zygoten klarer å dele seg og utvikle seg riktig. Genene som koder for disse kritiske mRNA- og proteinmolekylene kalles maternale gener.

Maternale gener er godt studert i noen få utvalgte modell-organismer, og en hel del informasjon om deres identitet, funksjon og temporal dynamikk er kjent fra disse modellene. Det er også kjent at settet av maternale gener ikke er helt likt for ulike organismer, og at variasjonen mellom de maternale genene øker jo mer fjernt beslektet artene er. Kan man kvantifisere forskjellene i maternale gener mellom ulike arter? Er det i det hele tatt av betydning? Slike spørsmål prøver Ferenc å besvare ved hjelp av ulike angrepsmetoder i avhandlingen sin.

Ved å undersøke omfattende data fra forskjellige arter har han funnet ut at maternale gener utviser høy variabilitet i gen-sett, sekvenssammensetning og i genuttrykk. Han studerer også det maternale gen-settet i mer detalj hos noen utvalgte arter for å kaste lys over dets funksjon.

Personalia

Ferenc Tibor Kagan er født i Romania, men flyttet i tenårene til Ungarn hvor han fullførte en bachelorgrad i Biologi og en mastergrad i utviklingsgenitikk ved Eötvös Loránd Unviersitet i Budapest. Kagan ønsket så å gå videre med en doktorgrad og en perfekt mulighet åpnet seg ved Universitet i Bergen, der han har utført sitt doktorgradsarbeid under veiledning av Prof. Andreas Hejnol.