Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sesongvariasjon av tilgang på mat gjør barn og mødre sårbare

Mehretu Belayneh Dinage disputerer 18.10.2022 for den felles ph.d.-graden ved Hawassa University og Universitetet i Bergen med avhandlingen "Child and maternal malnutrition: A cohort study from a drought-prone area in southern Ethiopia".

Hovedinnhold

Underernæring hos barn og mødre er et kronisk problem i Etiopia, noe som ofte fører til økt sykelighet og dødelighet. I Etiopia er underernæring blant barn og mødre fortsatt store folkehelseproblemer, spesielt på landsbygda. Selv om landet har forsøkt å føre en ernæringspolitikk i henhold til internasjonale retningslinjer, gjenstår mye for å sikre en adekvat matvaresikkerhet.

Mulige årsaker for at tidligere tiltak ikke nådde målene, kan være manglende forståelse for de lokale kontekstene. I sin forskning viser Mehretu Belayneh at tilgangen på mat i husholdninger i tørre områder i Sør-Etiopia har en stor sesongvariasjon. Dette viser at matproduksjon varierer med årstidene og øker risikoen for både akutt og kronisk underernæring hos barn og deres mødre. Disse befolkningen har også en rask befolkningsøkning, med stadig mindre jordbruksareal tilgengelig for den enkelte familie. Dette fører ofte til at familiene kommer inn i en ond sirkel der matmangel før underernæring som igjen fører til mer underernæring og sykdommer. Avhandlingen anbefaler at bedre værvarsling kan øke matproduksjonen og dermed gjøre familiene mindre sårbare for sesongvariasjon og dermed redusere sårbarheten til barn og mødre.

Personalia

Mehretu Belayneh Dinage er fra Hawassa sør i Etiopia. Han tok mastergrad i generell folkehelse ved Gondar Universitet i Etiopia. Siden 2016 har han vært ph.d.-student ved det felles ph.d.-programmet mellom Universitetet i Bergen og Hawassa Universitet. For tiden arbeider han som Assistant professor i folkehelse ved Hawassa Universitet i Etiopia. Veiledere har vært Professor Bernt Lindtjørn ved UiB, og biveileder har vært Associate Professor Eskindir Loha fra Hawassa Universitet.