Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

«3D-mammografi» -fremtidens screeningmetode for brystkreft?

Hildegunn Siv Aase disputerer 31.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digital Breast Tomosynthesis - the future screening tool for breast cancer?".

Hovedinnhold

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og en av de viktigste årsakene til kreftrelatert død i Norge og i verden. Tidligdiagnostikk i form av mammografiscreening er vist å redusere dødeligheten av sykdommen, men mammografi har begrenset sensitivitet for enkelte kvinner, blant annet de med mammografisk tett kjertelvev. Det kan derfor være aktuelt å ta i bruk nye screeningteknikker.

Avhandlingen sammenligner resultater etter screening med digital brysttomosyntese, 3D bilder, versus standard undersøkelse med digital mammografi (DM). Alle kvinner som deltok i Mammografiprogrammet i Bergen i løpet av 2016-2017 (n=32 976) ble invitert til å delta i en randomisert kontrollert studie, Tomosyntese-studien i Bergen (To-Be); 89,3 % deltok i studien og ble tilfeldig plassert i en studie eller kontrollgruppe. Kvinner i studiegruppen gjennomgikk 3D-mammografi mens kvinnene i kontrollgruppen gjennomgikk DM.

Resultatene indikerte at 3D mammografi var minst like god som DM, og at den nye metoden er en trygg screeningmetode for kvinnene. 3D-mammografi var bedre enn DM hos de cirka 70 % av kvinnene som hadde lav- eller medium mammografisk tetthet. 3D-mammografi viste ikke bedre resultater enn DM for kvinner med ekstremt tette bryst, noe som gjør at det kan være grunn til å vurdere persontilpasset screening for denne gruppen i fremtiden. Arbeidet viser også at det er behov for mer kunnskap om mammografisk karakteristikk av svulster oppdaget ved de to teknikkene.

3D mammografi er ikke innført i det norske screeningprogrammet for brystkreft i dag. Europeiske retningslinjer for mammografiscreening konkluderer i dag at 3D mammografi er minst like bra som standard digital undersøkelse.

Personalia

Hildegunn Aase er utdannet lege ved UiB, og har arbeidet ved Brystdiagnostisk senter, Radiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus en årrekke, de siste årene som seksjonsoverlege med lederansvar for senteret. Hun har fra tidligere en master i Erfaringsbasert Helseledelse ved UiB. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 og er skrevet under veiledning av prof. Solveig Hofvind, leder for Mammografiprogrammet og prof. Ingfrid S. Haldorsen, leder for Mohn Medical Imaging and Visualization.