Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Postpartum hemorrhage in families, a Norwegian population-based study

Lorentz Erland Linde disputerer 27.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Postpartum hemorrhage in families".

Hovedinnhold

Blødning etter fødsel er den ledende direkte årsaken til verdens mødredødelighet og forekomsten av blødning etter fødsel har i mange land økt opp mot 30 prosent. Det finnes mange risikofaktorer for blødning, men opphopning i familier er lite forsket på. Målet for studien var å undersøke gjentagelsesrisiko for blødning etter fødsel hos en kvinne, over generasjoner og mellom søsken. For å gjøre dette har vi brukt data fra Medisinsk Fødselsregister. I tillegg ønsket vi å utforske hvordan risiko for blødning etter fødsel påvirkes av høy fødselsvekt og om ulike typer blødning etter fødsel gjentar seg i en senere fødsel.

Avhandlingen viser at både familiehistorikk og egen historikk med blødning etter fødsel øker risikoen for at det skal skje igjen. Gjentagelsesrisikoen i en kvinnes fødsler var sterkest for alvorlig blødning, mens gjentagelsesrisikoen mellom familiemedlemmer var sterkest mellom personer med nært slektskap (for eksempel: sterkere for helsøstre enn halvsøstre). Risikoen for blødning etter fødsel i familier kom som et tillegg til risikoen for blødning etter fødsel assosiert med høy fødselsvekt. Fødsel av gutter var assosiert med lavere risiko for blødning etter fødsel enn fødsel av jenter. Resultatene indikerer at genetiske og vedvarende miljøfaktorer kan øke risikoen for blødning etter fødsel. Denne risikoen kan nedarves gjennom mannlige familiemedlemmer. Gjenværende deler av morkake (eller fosterhinner) i livmoren etter fødselen var blødningstypen som oftest ble registrert som alvorlig blødning etter fødsel. Blødning etter langvarig fødsel hadde høyest gjentagelsesrisiko og var sterkt assosiert med tidligere keisersnitt. Dette gjør det naturlig å sette søkelys på disse to typene i fremtidige studier om blødning etter fødsel. Studien understreker også viktigheten av blødningsforebyggende tiltak hos kvinner med egen eller familiehistorikk med blødning etter fødsel.

Personalia

Lorentz Erland Linde (f. 1984) tok medisinsk embetseksamen ved Semmelweis University i Budapest i 2011. Siden 2013 har han arbeidet som lege i spesialisering innen spesialiteten Kvinnesykdommer og Fødselshjelp ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Forskningsarbeidet har han gjort under stipendiatperioden ved Universitetet i Bergen. Hovedveiledere var førsteamanuensis Cathrine Ebbing og professor, nå emeritus, Svein Rasmussen.