Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gjenoppliving av nyfødte

Peder Aleksander Bjorland disputerer 28.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A prospective observational study on newborn resuscitation in a high-resource setting".

Hovedinnhold

Omtrent 5-10 prosent av alle nyfødte trenger hjelp til å puste etter fødsel. Dette gjør gjenoppliving av nyfødte til en av de vanligste behandlinger på sykehus. Disse beregningene baserer seg i stor grad på tall fra lav-inntektsland, og omfanget av gjenoppliving av nyfødte i høy-inntektsland som Norge er lite kjent. Sentralt for gjenoppliving av nyfødte er tidlig og effektiv pustestøtte, samt å overvåke barnets hjertefrekvens som markør for hvordan barnet har det og respons på behandlingen.

I dette doktorgradsprosjektet er det samlet data fra gjenoppliving av nyfødte ved Stavanger universitetssjukehus fra 2016 til 2021. Ved bruk av videokamera ble omfanget av gjenoppliving av nyfødte kartlagt, og vi har evaluert hvordan behandlingen er i samsvar med gjeldende retningslinjer. Videre har vi sammenlignet metoder for overvåkning av hjertefrekvens, og målt effekten av pustestøtte under gjenoppliving.

Vi fant at 6.2% av de nyfødte mottok behandling etter fødselen, og at 3.6% fikk aktiv pustestøtte. Bare 0.2 % av de nyfødte hadde behov for hjertekompresjoner, noe som bekrefter at de fleste nyfødte responderer på pustehjelp alene. I omtrent 2/3 av alle hendelsene ble ikke pustestøtte startet innen de anbefalte 60 sekunder etter fødselen, mye på grunn av tiden det tar før barnet tas med til behandlingsbordet. Målinger gjort under pustestøtte tyder på at det kan være behov for høyere trykk og frekvens ved innblåsinger enn det som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Videre viste vi at EKG var et vesentlig raskere verktøy for å overvåke barnets hjertefrekvens enn pulsoksymeter som er vanligst å bruke. Doktorgradsarbeidet inkluderer også oppdaterte normalverdier for hjertefrekvens etter fødselen.

Doktorgradsarbeidet gir ny kunnskap som kan bidra til videre utvikling av retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte.

Personalia

Peder Aleksander Bjorland (f.1981) tok medisinsk embetseksamen ved Universität Rostock i Tyskland i 2008. Han er spesialist innen pediatri, og har siden 2017 jobbet som overlege ved nyfødtintensivavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. Prosjektet har vært tilknyttet Safer Births Bundle. Professor Siren Rettedal har vært hovedveileder. Professor Hege Ersdal og Professor Knut Øymar har vært bi-veiledere.