Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Far stimulerer og mor hemmer barnets vekst ved genregulering

Siren Berland disputerer 28.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Deciphering rare imprinting disorders within the Beckwith-Wiedemann spectrum".

Hovedinnhold

Avhandlingen beskriver tre familier med en tilstand med overvekst kalt Beckwith-Wiedemann syndrom, og tilfører ny kunnskap om regulering av gener som styrer vekst. Gener i arvestoffet (DNA) koder for proteiner som bl.a. er nødvendige for vekst. Epigenetikk er en reguleringsmekanisme som påvirker om genene skal være aktive («påskrudd») eller inaktive («avslått»). Denne mekanismen innebærer ingen endringer i selve DNA-koden, men modifiserer derimot DNA-molekylene ved å hekte på eller fjerne såkalte metylgrupper som styrer om genene skal være på- eller avslått. De genene vi har studert er spesielle ved at genenes aktivitet bestemmes av om de er nedarvet fra mor eller far, såkalt imprinting. Ved feil i dette systemet oppstår sjeldne utviklingsforstyrrelser der Beckwith-Wiedemann syndrom (en overvekst-tilstand) og Silver-Russell syndrom (undervekst) er blant de hyppigste. I en familie med en arvelig form for Beckwith-Wiedemann syndrom foreligger en epigenetisk forstyrrelse som gir overvekst fordi vekstgenet IGF2 reguleres feil. Denne tilstanden kan kun nedarves fra mor. Vi fant at i denne familien øker både overveksten og graden av epigenetiske forstyrrelser gjennom generasjonene, noe som er helt nytt ved denne type tilstander. I en annen familie fant vi en kompleks genfeil i vekstbremsegenet CDKN1C som samtidig førte til tegn på både økt vekst, som ved Beckwith-Wiedemann syndrom, og til redusert vekst, som ved Silver-Russell syndrom. Vi oppdaget i tillegg at dette genet kan være viktig for hjernens utvikling. I den siste familien beskriver vi for første gang et barn med en Beckwith-Wiedemann syndrom-lignende tilstand forårsaket av at begge kopiene av kromosom 7 og kromosom 15 kun ble nedarvet fra far. I tillegg peker vi på PEG10 som et nytt, imprintet kandidatgen for økt vekst. I tillegg til de nye oppdagelsene, viser studien nytten av grundig klinisk og genetisk utredning ved mistenkt imprintingtilstand for å avklare arvemønster og gi korrekt medisinsk oppfølging.

Personalia

Siren Berland (f.1975) kommer fra Ålgård og er utdannet lege ved Norges Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim i 2002. Hun er overlege og har jobbet ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Haukeland Universitetssjukehus siden 2006. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, med hovedveileder professor Gunnar Douzgos Houge og medveileder professor Stefan Johansson.