Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Giften Vacor tømmer cellen for det livsviktige molekylet NAD

Lars Jansen Sverkeli disputerer 7.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanistic insights into NAD depletion and cell death mediated by the cytotoxin Vacor".

Hovedinnhold

Avhandlingen avdekker at Vacor fører til celledød gjennom aktivering av enzymet SARM1. SARM1 degraderer NAD, og fører til at cellen tømmes for NAD. Ettersom dette er et molekyl som spiller en svært viktig rolle i metabolisme og er livsnødvendig for alle celler, fører dette til celledød.

Personalia

Bachelorgrad bioingeniør - Høgskolen i Bergen 2014 Mastergrad molekylærbiologi - UiB - institutt for molekylærbiologi - 2016 Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av Mathias Ziegler