Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lederskap av ad hoc teams i kritiske situasjoner

Peder Hyllengren disputerer 26.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Operational leadership. Relationship with swift trust, moral stress, and adaptability."

Hovedinnhold

Peder Hyllengren har i sin doktorgradsavhandling ved Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, studert lederskap i kritiske situasjoner. Norske og svenske soldater, offiserer og politimenn er studert for å se på hvordan tillit, moralsk stress og tilpasningsevne virker inn på lederskap.

Funnene indikerer blant annet at emosjonelt stabile ledere bygger tillit raskere og at fraværende ledere har motsatt effekt. Lederens lederskap synes også å ha stor betydning for hvordan teamet håndterer moralsk stress, og dermed blir det avgjørende hvordan organisasjonen støtter lederen. Det virker også å være viktig for ledere i uventede, kritiske situasjoner å kunne balansere innspill fra gruppen og behovet for raske beslutninger. Lederens evne til å til mestre raske endringer har også stor betydning i uventede og kritiske situasjoner.

Samlet gir avhandlingen økt kunnskap og en bedre forståelse av hvilken atferd og bakgrunnsfaktorer som har betydning for lederskap i kritiske situasjoner. Dette har konsevenser for utøvelse av ledarskap, opplæring og utvelgelse til ledere som skal fungere under kriser.

Personalia

Peder Hyllengren har en mastergrad i psykologi fra Karlstads Universitet, og er doktorand ved Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hyllengren er ansatt ved Försvarshögskolan i Sverige. Hovedveileder er Roar Espevik, mens Sofia Nilsson og Sigurd Hystad er bi-veiledere.