Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kartlegging av tynntarmsmikrobiota hos menneske

Heidi Cecilie Villmones disputerer 25.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigating the human small intestinal microbiota".

Hovedinnhold

Litteratur som beskriver bakterieflora i tynntarmen hos menneske er inkonsistent. Når mikrobiota i dette sentrale segmentet av tarmsystemet ikke er mer presist kartlagt, kan det medføre systematiske feil og sviktende hypoteser i forskning. Vi har undersøkt kirurgiske prøver fra jejunum og ileum både ved dyrkning og dypsekvensering. Vi finner at mikrobiota er mer dominert av bakterier fra munnhulen og at den har betydelig lavere mikrobetetthet enn tidligere antatt. Arbeidet utgjør en referanse som korrigerer det vi til nå har trodd om tynntarmsmikrobiota og vil generere nye hypoteser og årsaksforklaringer på kroniske sykdommer og interaksjon mellom vert og mikrober.

Personalia

Nåværende arbeidssted: Overlege ved mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. Uteksaminert 1999 ved NTNU, det medisinske fakultet i Trondheim. Allmennpraksis i Sandefjord og Tønsberg 2000 - 2012. Spesialist i allmennmedisin 2011. Spesialist i medisinsk mikrobiologi 2017 PhD arbeid Kartlegging av mikrobiota i tynntarm fra 2017 - 2022. Veiledere Øyvind Kommedal, Elling Ulvestad og Tore Stenstad.