Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Når barn blir brannskadet – Hvordan støtte foreldrene?

Lina Sophie Toft Lernevall disputerer 7.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Support needs of parents of children with burns".

Hovedinnhold

Alvorlige brannskader hos barn blir behandlet på spesialiserte brannskadeavdelinger. Hensikten med sykehusoppholdet er å behandle brannskaden, oppnå optimalt utseende og funksjon, og å komme tilbake til et normalt liv. Under sykehusoppholdet er en eller begge foreldre med-innlagte, og de spiller en avgjørende rolle i å støtte barnet sitt gjennom behandlingen. Dette kan være svært belastende for foreldrene, og lite oppmerksomhet har så langt blitt gitt foreldrenes behov for støtte.

Lina Sophie Toft Lernevall har i sitt doktorgradprosjekt undersøkt hvilke erfaringer med og behov for støtte foreldre til brannskadde barn har, både under sykehusoppholdet og etter utskriving til hjemmet. Videre har hun undersøkt personalet sine erfaringer med å støtte foreldre til brannskadde barn. Det overordnede målet var å få en dypere forståelse av foreldrenes erfaringer og behov for støtte, som grunnlag for å utvikle en fremtidig støtteintervensjon for denne foreldregruppen.

Avhandlingen består av fire delstudier: Studie en er en systematisk oversikt over tidligere forskning; studie to består av fire gruppeintervju med representanter fra et tverrfaglig team ved en brannskadeavdeling om deres erfaringer med foreldrestøtte; studie tre og fire består av intervju med foreldre til brannskadde barn om deres opplevelse av og behov for støtte både under sykehusoppholdet og i de første månedene etter utskrivelse.

Avhandlingen har identifisert seks behov for støtte som må medtenkes i møte med foreldrene. Foreldre må behandles som medlem av en hel familie; de trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam; de har behov for å motta informasjon for å få en følelse av kontroll; de trenger å bli møtt med tillit; de trenger tid til å ivareta egne grunnleggende behov; og de har behov for opplæring i ferdigheter som er nødvendig for å ta hånd om behandlingen av barnet i eget hjem etter utskriving fra sykehuset.

Personalia

Lina Sophie Toft Lernevall (f. 1987) har bachelor og master i sykepleie fra henholdsvis VIA University College Aarhus (2013) og Aarhus Universitet (AU) (2015), Danmark. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Lernevall er også tilknyttet Nasjonalt brannskadesenter, Haukeland universitetssjukehus (HUS). Hovedveileder; prof. Pia Dreyer, AU og UiB. Medveiledere; prof. Asgjerd Litleré Moi, Høgskolen på Vestlandet og HUS samt emer. prof. Eva Gjengedal, UiB.