Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dannelsen av mikrohjerner for å studere hjernekreft

Katharina Sarnow disputerer 4.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigating two important parameters involved in glioblastoma progression: invasion and treatment resistance".

Hovedinnhold

Glioblastom er den vanligste og mest aggressive typen hjernekreft hos voksne. Behandlingen består av kirurgi for å fjerne mest mulig av svulsten,- etterfulgt av strålebehandling og kjemoterapi. Dessverre har denne krefttypen en alvorlig prognose. Det er flere årsaker til at en effektiv behandling er utfordrende. Et problem er at kreftcellene invaderer ofte hele hjernen slik at en ikke får fjernet hele svulsten ved kirurgi. Dette fører til at svulstene ofte kommer tilbake. Ett annet problem er at kreften ofte resistens mot ny behandling.

En har vist at de invasive kreftceller i hjernen kommuniserer med normalt hjernevev. For å kunne studere hvordan denne kommunikasjonen foregår er det i avhandlingen beskrevet hvordan en kan utvikle små levende mikrohjerner i laboratoriet. Disse blir så konfrontert med små mikrosvulster, -som i laboratoriet blir dannet fra glioblastomer. På denne måten kan en undersøke, under mikroskopet, hvordan kreftcellene invaderer normalt hjernevev, og en kan også finne nye terapeutiske metoder som er rettet mot de kreftcellene som infiltrerer hjernen.

Avhandlingen beskriver også et nytt protein WSTF (Williams Syndrome Transcription Factor) som viser seg å være høyt uttrykt i glioblastomer. Dette proteinet viser seg å spille en viktig rolle ved utvikling av resistens mot kjemoterapi og representerer derfor et nytt terapeutisk angrepspunkt.

Personalia

Katharina Sarnow (f. 1984) har en B. Sc. i Biologi fra Humboldt-Universitetet i Berlin og en M. Sc. i Biologi fra det Teknologiske Universitet i Dresden, Tyskland. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Prof. Rolf Bjerkvig (Institutt for Biomedisin) og medveileder har vært Dr. Tor-Christian Aase Johannessen (Haukeland Universitetssykehus), Dr. Dorota Goplen (Haukeland Universitetssykehus), and Barbara Klink (Laboratoire National de Santé).