Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Laserbehandling av kneartrose

Martin Bjørn Stausholm disputerer 3.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inflammatory targeted assessment and laser treatment of knee osteoarthritis".

Hovedinnhold

Den fysikalske behandlingsformen lavenergi-laser er et av flere typer tiltak fysioterapeuter bruker for å behandle pasienter. Det er godt dokumentert at denne behandlingsformen har lokal betennelsesdempende og smertelindrende virkning, og at det akselerer tilheling av skader. Lavenergi-laser brukes blant annet til behandling av kneartrose.

Martin Bjørn Stausholm har i sin doktoravhandling bl.a. undersøkt hvilken effekt laserbehandlingen har på smerter og fysisk funksjon hos pasienter med kneartrose. Forskningen viste at laserbehandling gir en klinisk viktig smertelindring og en markant økt funksjonsevne, dersom anbefalte behandlingsdoser blir brukt. Pasienter som fikk behandling med lavenergi-laser utenfor det anbefalte ”dose-vinduet” opplevde liten eller ingen effekt av behandlingen. Derutover har Martin utført en reliabilitetsstudie av undersøkelsesmetoden trykkalgometri, en metode der anvendes for å oppdage somatosensoriske abnormiteter, som inflammatorisk-mediert trykkhyperalgesi, i knærne. Studien viste at fysioterapeuter kan anvende metoden med akseptabel til god reliabilitet, dvs. gjentagende målinger med metoden fører til ensartede resultater.

Personalia

Martin Bjørn Stausholm (f.1986) er udannet fysioterapeut fra Metropolskolen i København (2014) og har en mastergrad i fysioterapi fra Syddansk Universitet (2016). Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av professor Jan Magnus Bjordal, førsteamanuensis Kjartan Vibe Fersum og førsteamanuensis Christian Couppé.