Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hybridisering av Visualiseringer med Spatialiseringssignaler

Thomas Bernhard Trautner disputerer 24.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Visualization Hybridization with Spatialization Cues".

Hovedinnhold

Visualisering har vist seg å være et effektivt verktøy for å analysere, utforske, og kommunisere nesten alle typer data. Visualiseringer er effektive fordi at menneskets visuelle system er nøye tilpasset å fange opp og prosessere visuell informasjon. Men det stadig økende antallet av visualiseringsteknikker rettet mot diverse brukergrupper, underliggende data, og et bredt utvalg av oppgaver som kan utføres med dem, fremhever mengden tilgjengelige teknikker og den resulterende vanskeligheten med å velge den “riktige” visualiseringen.

Thomas Trautner har derfor undersøkt vanlige datasett og analysert typiske oppgaver som utføres med dem. I løpet av forskningen fokuserte han på todimensjonal punktdata som på den ene siden var representert som spredningsplott, og på den andre siden, som forhold mellom etterfølgende punkt i, for eksempel, et linjediagram. Basert på dette valgte han de mest effektive visualiseringsteknikkene og kombinerte dem til en hybrid representasjon. Målet var å slå sammen fordelene av de individuelle teknikkene, og dermed eliminere de individuelle begrensningene deres. Disse bidragene er ment til å gjøre det enklere å finne passende visualiseringer for allerede etablerte datasett. Arbeidet hans fremhever også at hybride representasjoner passer godt til å kombinere diverse visuelle representasjoner, selv når datasettene er så store, tette, og overplottede at vanlige teknikker når sine begrensinger. I tillegg til dette, utnytter bidragene spatialiseringssignaler for å øke informasjonsinnholdet i visualiseringen. Slike visuelle signaler fremhever spatialitet av den underliggende dataen gjennom lyseffekter slik som skyggelegging. Trautner valgte denne kodingen siden han betrakter den som det mest passende valget, gitt at visualiseringsbrukere interagerer naturlig og preattentivt med en spatial verden og dens fysiske egenskaper, for eksempel lyseffekter, i det daglige.

Personalia

Thomas Trautner ble født i 1990 i Østerrike. Han er stipendiat i visualisering ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen, under veiledning av Stefan Bruckner. Thomas mottok sin Bachelorgrad (2016) og Mastergrad (2018) i Mediainformatikk og Visuell Databehandling ved det tekniske universitetet i Wien, Østerrike.