Hjem
Nye doktorgrader
Ny dr.philos

Ekstern hydrocefalus hos spedbarn

Sverre Morten Zahl disputerer 25.11.2022 for dr.philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Infantile external hydrocephalus".

Hovedinnhold

Ekstern hydrocefalus («utvendig vannhode») rammer ifølge denne studien 0,4 per tusen fødte barn, hovedsakelig gutter (over 80 %). Tilstanden kjennetegnes ved en raskt økende hodestørrelse og blir vanligvis oppdaget rundt tre måneders alder ved at rutinemålingene på helsestasjonen avslører en unormalt stor økning av hodeomkretsen. Ulike bildeundersøkelser (CT, MR og ultralyd) viser en væskebrem på overflaten av hjernen.

Barn med denne tilstanden kan være motorisk forsinket, men siden det som oftest er forbigående har ekstern hydrocefalus tradisjonelt blitt regnet som godartet. Langtidsoppfølgingen gjort i denne studien (ved 8-18 års alder) viser at de fleste barn/ungdom klarer seg godt, uavhengig av om de er kirurgisk behandlet eller ikke. Imidlertid skårer de litt dårligere på enkelte nevropsykologiske tester, og noen av studiens funn tyder på økte skolevansker.

Fra tidligere er det kjent at spontane blødninger på hjernens overflate (subduralt hematom) er mer vanlig hos barn med ekstern hydrocefalus. Disse to tilstandene har også flere iøynefallende likhetstrekk. I avhandlingen har man derfor studert denne sammenhengen inngående, da subduralt hematom hos spedbarn ofte tolkes som påført hodeskade. I en registerstudie som også inngår i avhandlingen fant man tegn på at barn med antatt påført hodeskade kan ha hatt ekstern hydrocefalus, samt muligens andre, ikke-voldelige årsaker.

Personalia

Sverre Morten Zahl (f. 1980) er utdannet cand.med. fra Universitetet i Bergen (2006) og spesialist i øre-nese-halssykdommer. Han jobber som overlege ved Ålesund sjukehus. Prosjektet er utført i samarbeid med forskere fra Bergen, Oslo og flere internasjonale sentre.