Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mitigation of Norovirus in Pacific Oysters

Sarah Marie Stoppel disputerer 21.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Norovirus in Pacific Oysters".

Hovedinnhold

Som en av de vanligste årsakene til gastroenteritt, representerer norovirus (NoV) en stor belastning over hele verden. Mange matbårne NoV utbrudd er knyttet til østers, siden NoV kan bindes til østersens vev.

Tilstrekkelig varmebehandling vil ødelegge proteinskallet eller RNA (arvestoffet) som NoV har slik at de ikke kan gi infeksjon. Et mål var å følge temperaturutviklingen i østersvev under ulike tilberedninger og å vurdere om disse ga tilstrekkelig reduksjon av RNA fra NoV og et modellvirus. Avhengig av behandlingsmåten ble modellviruset redusert med 1,2-3,6 log enheter. Våre resultater indikerer at NoV RNA ble mindre påvirket av varmebehandlingen enn modellvirus RNA. Dette illustrerer behovet for en reproduserbar cellekulturanalyse for å kunne vurdere reduksjoner i mengden smittsomme NoV.

En viktig del av arbeidet var å foreslå endringer i en renseprosess (depurering) der østers plasseres i rent vann for at mengden virus og uønskede bakterier skal bli redusert. Det ble undersøkt om klorert vann eller en endring i vanntemperaturen påvirker reduksjonen av smittefarlig virus. Kloreringen hadde ingen effekt på viruset. Under depureringen avtok mengde smittsomt virus jevnt og det var en klar positiv effekt av høyere temperatur. Lengden på depureringen hadde også innvirkning på reduksjonen i virusmengden.

For å sikre trygg mat er det nødvendig med metoder for å oppdage NoV som kan gi infeksjon. Standardmetoden påviser NoV RNA i mat, og den gir også utslag på ikke-smittsomme virus. Metoden ble tilpasset og forskjellige behandlede prøver analysert for å se om kun smittsomme virus kunne påvises. En pålitelig metode som fungerer like godt for alle inaktiveringsmetoder av virus vil være utfordrende å lage.

Personalia

Sarah Marie Stoppel har mastergrad i mikrobiologi fra UiB, og er nå ansatt som overingeniør ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes har vært veiledet av Bjørn Tore Lunestad (HI/UiB), Mette Myrmel (NMBU/HI) og Arne Duinker (HI), og har fokusert på norovirus i stillehavsøsters med særlig vekt på molekylære teknikker. Påvisning av smittsomme virus og reduksjon av virus i østers for å forbedre mattryggheten var de mest sentrale delene av prosjektet.