Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny innsikt i en sjelden arvelig sykdom

Nina McTiernan disputerer 25.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Functional investigation of the protein N-terminal acetyltransferase NAA10 in genetic disease".

Hovedinnhold

I menneskeceller blir proteiner modifisert av ulike kjemiske grupper for å utføre spesielle funksjoner eller sende signaler. N-terminal acetylering er en av de vanligste proteinmodifiseringene i humane celler. Enzymene som katalyserer N-terminal acetylering kalles N-terminale acetyltransferaser (NATer). Enzymet NAA10 danner NatA-komplekset sammen med flere støttesubenheter, og er ansvarlig for ko-translasjonell N-terminal acetylering av tusenvis av forskjellige proteiner. Det siste tiåret har det blitt avdekket en rekke varianter i NAA10-genet som gir sykdom kalt NAA10-relatert syndrom hos mennesker. Fenotypene som er assosiert med denne sjeldne genetiske sykdommen kan variere, men inkluderer ofte utviklingsforsinkelse, kognitive funksjonsnedsettelser og hjertefeil. De molekylære mekanismene som fører til sykdomsutvikling har så langt vært lite forstått.

I dette doktorgradsprosjektet har vi studert flere nye NAA10 genvarianter som gir sykdom og undersøkt hvordan disse påvirker NAA10-enzymets funksjon. Vi har også avdekket en ny cellulær rolle for NAA10 som innebærer post-translasjonell acetylering av spesifikke proteiner. Våre undersøkelser viser at ulike NAA10 varianter kan påvirke NAA10 sine cellulære funksjoner på ulikt vis. Dette indikerer at NAA10-relatert syndrom kan involvere flere ulike sykdomsmekanismer; svekkelse av NatA-mediert ko-translasjonell N-terminal acetylering og/eller svekkelse av post-translasjonell acetylering av proteiner. Således har dette doktorgradsarbeidet bidratt til å utvide vår forståelse av hvordan NAA10 varianter kan føre til sykdom hos mennesker.

Personalia

Nina McTiernan har mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen (2017). Doktorgradsprosjektet har blitt utført ved Institutt for biomedisin i Arnesen Lab med Prof. Thomas Arnesen som hovedveileder og Dr. Rasmus Ree som medveileder.