Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjerneinfarkt, åreforkalkning og prognose blant unge voksne

Beenish Nawaz disputerer 9.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Arterial ischaemic stroke from 2010-2015: Incidence, risk factors, atherosclerosis and 5-year outcome".

Hovedinnhold

Hjerneinfarkt blant unge voksne har vist å ha økende forekomst i befolkningen, som skyldes økt forekomst av vaskulære risikofaktorer (som høyt blodtrykk, diabetes, fedme, lite mosjon, høyt kolesterol, røyking, narkotiske stoffer, overforbruk av alkohol) men også på grunn av forbedret diagnostikk gjennom årene. Studier har vist at unge voksne med hjerneinfarkt har dårligere prognose enn friske personer av samme alder og kjønn, hovedsakelig på grunn av åreforkalkning.

Vi har derfor undersøkt forekomsten av hjerneinfarkt, risikofaktorer, åreforkalkning og 5-års prognose blant unge voksne pasienter og blant deres partnere. Pasienter var i alderen 15-60 år med tilhørighet Helse-Bergen. Inklusjonsperioden var fra 2010-15. Vi fant i vår region en økt årlig forekomst på 15 pasienter med hjerneinfarkt per 100.000 personer. Til sammenligning var i årene 1988-97 den årlige forekomst på 11 pasienter per 100.000 personer. Det var høy forekomst av risikofaktorer og åreforkalkning hos pasienter og deres partnere. Over 90% av unge pasienter hadde minst en risikofaktor tilstede, og halvparten av unge mannlige og en tredel av unge kvinnelige pasienter hadde åreforkalkning. Unge og middelaldrende mannlige og middelaldrende kvinnelige pasienter og partnere hadde like høy forekomst av risikofaktorer og åreforkalkning.

Etter 5 år hadde 14% av pasienter og 4% av partnere hatt nye tilfeller av karsykdom, og dødeligheten var på 6% blant pasienter og 4% blant partnere.

Vår konklusjon er at forekomst av hjerneinfarkt hos unge er økende. Oppfølging over 5 år viser ikke lenger like høy forekomst av nye tilfeller av hjerneslag, koronar sykdom eller røykebein, og redusert dødelighet. Det kan skyldes mer effektiv og intensivert behandling og oppfølging etter hjerneinfarkt. Imidlertid er det vedvarende viktig for enhver å ha en sunn livsstil med god aktivitet. For noen vil tidlig medikamentell behandling mot risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt blodsukker og høyt kolesterol være nødvendig.

Personalia

Beenish Nawaz (f.1979) studerte medisin ved University of Newcastle upon Tyne og ved Universitetet i Bergen, og ble uteksaminert som cand.med i 2004. Hun er spesialist i nevrologi, og jobber som overlege ved Nevroklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Hun er også medlem av Bergen Stroke Research Group. Doktorgraden utgår fra Klinisk Institutt 1, Universitet i Bergen med professor Ulrike Waje-Andreassen som hovedveileder og professor Halvor Næss og ph.d. Annette Fromm som medveiledere.