Hjem
Nye doktorgrader
Nye doktorgrader

Ambivalente følelser: kunstneres tro, koder og oppførsel

Juliane Zelwies disputerer 5.12.22 for ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen med prosjektet "Reading out loud".

Hovedinnhold

Det er en sterk tradisjon i billedkunsten for introspeksjon, kritikk og performativ adferd. Mens hierarkier, avhengigheter og strukturer i det institusjonelle apparatet (ofte representert ved Museet eller Galleriet) ofte har blitt kritisert og undersøkt av billedkunstnere som en del av deres praksis, vender kunstnere sjelden blikket mot seg selv som formidlere og bidragsytere av kulturelle tradisjoner innenfor den stadig mer globaliserte kunstverdenen(e).

Juliane Zelwies har rettet oppmerksomheten mot denne blindsonen ved å utforske og utvikle tilnærminger for å beskrive, analysere og forstå kunstnerens habitus (dvs. tro, koder og adferd) som hun og hennes kolleger uttrykker i profesjonelle og uformelle omgivelser. Hun har vært spesielt interessert i å undersøke situasjoner der kunstnere ser ut til å bryte uskrevne regler eller konvensjoner og deres fagfellers respons på slike brudd.

Hennes kunstneriske forskningsprosjekt Reading out loud består av en serie plakater, videoverk, en kunstbok (artist book) og et sett med offentlige opplesninger. Plakatserien Words of Mouth baserer seg på sitater Juliane har samlet ved ulike uformelle (kunst)situasjoner fra det profesjonelle kunstfeltet. Videoarbeidet OFF THE RECORD er en mer metodisk undersøkelse av forståelsen kunstnere har av seg selv, sin kunstneridentitet og sitt arbeidsmiljø. Kunstboken med tittelen artistic research er skrevet i form av et manus basert på Julianes minner om et sommerakademi for kunstnerisk utviklingsarbeid som ble holdt på Utøya. Andre versjoner av teksten har blitt presentert offentlig, noe som gir et innblikk i kampen med teksten; endringene og redigeringene den gikk igjennom før den til slutt ble et skjønnlitterært verk.

Reading out loud er Juliane Zelwies' ph.d.-prosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Kunstakademiet.

Personalia

Juliane Zelwies (f. 1976, Berlin) studerte skulptur og film i Stockholm og Philadelphia og har en MFA i mediekunst fra Universität der Künste Berlin. Hun har undervist ved ulike kunstskoler, blant annet ved UiT i Tromsø, og kuratert en rekke utstillinger og filmprogrammer. Arbeidene hennes vises internasjonalt på utstillinger og filmfestivaler. Hennes videoarbeider distribueres av Arsenal - Institute for Film and Video Art, Berlin. Juliane Zelwies har vært stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Kunsthøgskolen (stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid) i Norge. Hun bor og arbeider i Tromsø, Norge og Berlin, Tyskland. 

Hovedveileder har vært professor Lilibeth Cuenca Rasmussen (UiB) og førsteamanuensis Alison Gerber (Lund universitet), og professor Pedro Gómez-Eganã (KHiO) og professor Markus Degerman (KHiO) har vært biveiledere.