Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skolehelse i Etiopia: Ernæring, parasitter og hudproblemer

Hiwot Hailu Amare disputerer 2.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Some major school health problems in southern Ethiopia: Malnutrition, parasite infections, and skin problems".

Hovedinnhold

Hiwot Hailu Amare disputerer fredag 2. desember 2022 for ph.d.-graden ved Hawassa University og Universitetet i Bergen med avhandlingen "Skolehelse i Sør-Etiopia: Underernæring, parasittinfeksjoner og hudproblemer."

God helse og ernæring er viktige forutsetninger for, og resultater av, god utdanning. Selv om dødeligheten hos barn i skolealder er lavere enn hos yngre barn, er ernæringsmessige mangler og infeksjonssykdommer fortsatt de hyppigste dødsårsakene. Mange skolebarn er fortsatt underernærte, har tarmparasitter og hudproblemer. Skolehelsetjenesten i landet som Etiopia er svak. Anemi og kronisk underernæring sees ofte hos samme barn.

Hiwot Hailu Amare har vist at anemi og kronisk underernæring er et moderat stort helseproblem. Selv om det har vært noen helseprogrammer, er forekomsten av innvollsormer og hudproblemer høy. Risikofaktorer for disse helseproblemet er relatert til faktorer på skolene, i heimene og hos den enkelte skolebarn. Avhandlingen, som er en av de første i Etiopia om skolehelse, anbefaler at intervensjoner må omfatte forebyggende og behandlende tiltak både på individ, heim og skolenivå.

Personalia

Hiwot Hailu Amare er fra Jimma is Sørvest-Etiopia. Hun tok sin Bachelor of Science grad i folkehelse ved Hawassa University i 2010 og sin Master i folkehelse ved Addis Ababa University i 2013. Siden november 2016 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Hawassa University og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. For tiden jobber hun som foreleser ved School of Public Health ved Dilla University i Sør-Etiopia. Hennes ph.d.-veileder har vært professor Bernt Lindtjørn.