Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lett forhøyet blodtrykk er skadelig for kvinnehjertet

Ester Anne Kringeland disputerer 6.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies".

Hovedinnhold

Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjertekarsykdom og død. Blant unge voksne har friske kvinner vanligvis lavere blodtrykk enn menn. Ved økende alder stiger blodtrykket mer hos kvinner enn hos menn. Likevel er grensen for høyt blodtrykk (hypertensjon) den samme hos begge kjønn.

I doktorgradsarbeidet sitt har Ester Kringeland brukt data fra Helseundersøkelsen i Hordaland for å undersøke hvilke faktorer som har betydning for stigning i blodtrykk hos kvinner og menn i 40 årene. Hun har også undersøkt hvordan blodtrykk tidlig i 40 årene påvirker risikoen for å få hjerteinfarkt hos kvinner og menn.

Resultatene viste at hos begge kjønn var kroppsmasseindeks (engelsk: BMI), vektoppgang og stigning i blodlipider (kolesterol og triglyserider) de viktigste risikofaktorene for stigning i blodtrykk og utvikling av høyt blodtrykk. Høyere nivåer av betennelsesmarkører var særlig assosiert med høyere blodtrykk hos kvinner. Kringeland fant viktige kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom blodtrykk i 40 årene og risiko for hjerteinfarkt. Å ha et lett forhøyet blodtrykk (blodtrykk 130-139/80-89 mmHg) tidlig i 40 årene doblet risiko akutt hjerteinfarkt før fylte 60 år hos kvinner også etter justering for andre risikofaktorer for hjertesykdom. Tilsvarende sammenheng ble ikke funnet hos menn. Risikoen for hjerteinfarkt økte altså ved et lavere blodtrykk hos kvinner enn hos menn.

Resultatene fra doktorgradsarbeidet er viktige fordi de peker på et behov for kjønn spesifikke anbefalinger for diagnostisering og forebygging av høyt blodtrykk.

Personalia

Ester Kringeland (f.1982) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og jobber ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Arbeidet har vært finansiert av Universitetet i Bergen og utgår fra Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet er Professor Eva Gerdts og biveiledere er Professor Grethe Tell og Seniorforsker Helga Midtbø.