Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

AXL: et bindeledd mellom coronavirus og kreftbehandling

Sushil Dhakal disputerer 16.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "AXL targeting to enhance tumor Type 1 interferon response and potentiate chemo-immunotherapy".

Hovedinnhold

Sushil Dhakal disputerer 16.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "AXL targeting to enhance tumor Type 1 interferon response and potentiate chemo-immunotherapy".

Immunterapi har forbedret prognosen til mange kreftpasienter. Likevel ser man ofte at kreftcellene utvikler motstandsdyktighet mot behandlingen (resistens), og de fleste pasienter oppnår ikke en varig respons. Derfor er det viktig å forstå de molekylære mekanismene som ligger bak denne behandlingsresistensen. Vi har tidligere vist at AXL reseptoren kan bidra til at svulster blir motstandsdyktige mot forskjellige kreftbehandlingsformer. Vår hypotese er at AXL reseptoren begrenser effekten av immunterapi ved å blokkere interferon responsen, en viktig prosess som normalt hjelper kroppen til å effektivt bekjempe virusinfeksjonen. AXL er kjent å regulere interferonresponsen ved virus infeksjon inkludert coronavirus. Aktivering av interferonresponsen er nå vist å være viktig for effektiv kreft immunterapi.

I avhandlingen undersøker vi hvordan AXL reseptoren hemmer interferonresponsen i tumor celler. Vi avdekker hvordan cellesignaler fra AXL blokkerer tumor cellens aktivering av interferon og anti-tumor immunresponsen. Vi viser at effektiviteten av immunterapi i musemodell blir sterkt forbedret i kombinasjon med et AXL-hemmende medikament. Til sammen, viser resultatene et nytt behandlingsprinsipp man tenker kan gi bedre effekt av immunterapi for kreftpasienter.

Personalia

Sushil Dhakal (f. 1991) har mastergrad i molekylærbiologi (2017) fra Universitet i Bergen. Arbeidet med PhD-avhandlingen er utført ved Institutt for biomedisin på UiB. Hovedveileder for avhandlingen er professor James Lorens med 1. aman. Niels Aarsæther som biveileder.