Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lysbehandling for personer med demens

Eirin Kolberg disputerer 12.12.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effect of bright light on rest-activity rhythms and behavioural and psychological symptoms of dementia".

Hovedinnhold

Personer med demens opplever svært ofte endring i døgnrytme, i tillegg til ulike atferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) som depresjon, angst, agitasjon, og søvnforstyrrelser. Lys er det viktigste signalet for døgnrytmeregulering, og kan i tillegg påvirke søvn, humør og atferd. Avhandlingen undersøker effekten av økt dagtidsbelysning ved demensavdelinger på sykehjem.

Den første studien undersøkte lysforhold på demensavdelinger og fant at de var utilstrekkelig sett opp mot foreslåtte minimumsverdier for å sikre god døgnrytme. De to påfølgende studiene rapporterte funn fra en klinisk studie med 69 deltakere fra 8 sykehjem. På fire avdelinger ble taklampene byttet ut med dynamisk LED-belysning som gav høyere belysningsstyrke (1000 lx) og fargetemperatur (6000 K) mellom kl. 10 og 15, og lavere nivåer på morgen og kveld, hver dag i 24 uker. Kontrollgruppen mottok gjennomsnittlig innendørsbelysning (~150–300 lx, 3000 K). Utfall ble målt ved baseline og etter 8, 16, og 24 uker. Funnene i artikkel to indikerte at lysbehandlingen ikke førte til forbedring av aktivitetsrytmen. I artikkel 3 fant vi at gruppen som mottok lysbehandling hadde signifikant færre symptomer på depresjon etter 16 uker.

Samlet viser avhandlingen at det er potensiale for forbedring av lyset ved demensenheter, men resultatene fra den kliniske studien av lysbehandling var blandede. Avhandlingen belyser flere metodologiske utfordringer som kjennetegner både denne og tidligere studier på feltet, og som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Basert på kunnskapen vi har om døgnrytmer og dagslys fra tidligere forskning anbefales det likevel å ha fokus på tilstrekkelig belysning for beboere på sykehjem.

Personalia

Eirin Kolberg (f. 1988) er autorisert psykolog (cand.psychol.), og er ansatt som forsker ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes er gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi, UiB. Hovedveileder for avhandlingen er professor Elisabeth Flo-Groeneboom (Institutt for klinisk psykologi, UiB) og medveiledere er professor emerita Inger Hilde Nordhus og professor Ståle Pallesen (Institutt for samfunnspsykologi, UiB).