Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tilbakesporing av norske morslinjer

Dana Kristjansson disputerer 13.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Historical and Phylogeographic Influences on Mitochondrial DNA Diversity in Norwegians".

Hovedinnhold

Mitokondrielt DNA (mtDNA) har vært en viktig kilde til genetisk informasjon for å forstå migrasjonshistorien, genetisk mangfold og befolkningsstruktur. Norge er kjent for sin Viking-fortid, men finnes det langt mindre kunnskap om befolkningen og mtDNA mangfold under andre tidsperioder. Jeg undersøker de biologiske påvirkningene som kan ha ført til spredning og utvidelse av de vanligste mtDNA-linjene hos nordmenn og anslår deres ankomst til den skandinaviske halvøy i sammenheng med kjente arkeologiske funn og historiske begivenheter. Jeg starter med å første beskriver morslinjer i Norge og diskuterer profiler etter ulike språkregioner og fylker. Deretter bruker jeg bioinformatiske metoder og maskinlæring for å estimere datoer for inntreden av noen av de mest hyppige haplogruppene i Norge. Denne avhandlingens analyse av morslinjer kunne være et fundament for videre tverrfaglig samarbeid mellom folkehelse, antropologi og mitokondriell genetikk i Norge.

Personalia

Dana Kristjansson, MD, MSc is currently a researcher and PhD candidate at the Institute of Public Health at the Department of Genetics and Bioinformatics and the Center for Fertility and Health. She has also been an assistant clinical professor at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Mount Sinai Hospital in NY, NY). She was also a visiting researcher at the International Agency for Cancer Research at the World Health Organization.