Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye perspektiver på mennesker og maskiner i dataspill

Ragnhild Solberg disputerer 13.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Playing posthumanism: A study of machine vision and tensions of human-machine relations in digital games".

Hovedinnhold

Maskiner gjør stadig mer avanserte prosesser i samfunnet rundt oss, og det er en økende interesse for å forstå hvordan dette påvirker og påvirkes av mennesker. I prosjektet Machine Vision in Everyday Life har vi forsket på hverdagslige møter med maskinsyn. Maskinsyn er en samlebetegnelse for hvordan maskiner leser, prosesserer og produserer visuell informasjon.

Denne avhandlinga tar for seg hvordan maskinsynteknologier presenteres i dataspill og hva disse presentasjonene sier om forholdet mellom mennesker og maskiner. Maskinsyn i dataspill er for eksempel at spillerkarakteren overvåkes av eller selv bruker overvåkningskameraer, snakker med hologrammer eller bruker filtre for å se i mørket.

Gjennom analyser av en rekke dataspill avdekker jeg ei spenning i relasjonen mellom mennesker og maskiner. I avhandlinga argumenterer jeg for at maskinsyn i dataspill alltid er mediert, ufullstendig og kroppsliggjort, men at dette gjemmes bak fantasier om makt og dominans. Denne spenninga brukes til å utvikle en posthumanistisk og feministisk forståelse av dataspill.

Personalia

Ragnhild Solberg (f. 1990) er utdannet lektor med mastergrad fra NTNU (2014). Hun har bakgrunn fra videregående opplæring og jobber nå som foreleser i medievitenskap ved NTNU. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen og finansiert av prosjektet Machine Vision in Everyday Life, støttet av ERC under Horisont 2020 (771800). Hovedveileder er professor Jill Walker Rettberg (UiB) og biveileder er dr. Brendan Keogh (QUT).