Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvorfor er det jordskjelv i Nordland?

Hasbi Ash Shiddiqi disputerer 19.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Intraplate Earthquakes in Nordland, Northern Norway".

Hovedinnhold

Nordland er et av de mest aktive seismiske områdene i det kontinentale Nord. Det største dokumenterte jordskjelvet skjedde i Lurøy, Nordland i 1819 med en styrke på 5.9. Nyere jordskjelv er mindre, og en ser tegn på seismisk sverm aktivitet der jordskjelvaktiviteten oppstår i sekvenser uten et tydelig hovedskjelv. De detaljerte seismiske prosessene i Nordland er enda ikke klarlagt da det har vært stor avstand mellom de seismiske målestasjonene.

I dette studiet presenterer Shiddiqi en detaljert undersøkelse av seismisiteten i Nordland og dens sammenheng med forskjellige geologiske prosesser. Første del av arbeidet presenterer et høyoppløselig bilde av jordskorpen som er det øverste laget av Jorden. Bildet viser en oppsprekt og væskefylt jordskorpe i nærheten av områdene med jordskjelv-sverm aktivitet. Jordskjelv i kystområdene i Nordland oppstår på grunn av strekning av jordskorpen, en strekning som skyldes landheving og hurtig omfordeling av sedimenter etter siste istid. Som respons til denne strekkingen oppstår det jordskjelv i sprekksoner, spesielt der væske er tilstede. Studiet påpeker at seismisiteten i Jektvik, nære Svartisen, viser sesongrelaterte variasjoner der den seismiske aktiviteten øker i perioden sen vinter - tidlig vår. Denne perioden sammenfaller med tiden med størst snølast som fører til en lett sammenpressing av jordskorpen. En slik sammenpresning bidrar til å utløse jordskjelv i området. Dette er en effekt som bare er observert i Jektvikområdet. I områdene rundt, inkludert Rana, ser man ikke et lignende mønster selv om områdene også har periodiske forandringer i last.

Dette studiet gir viktig ny innsikt i skorpestruktur og komplekse jordskjelvprosesser særlig i Nordland område. Studiet setter fokus på det tette forholdet mellom den faste jord og fordeling av snølast, og hvordan det bidrar til seismisk sverm aktivitet. Videre forbedrer dette studiet forståelsen av jordskjelv prosessene som igjen hjelper ved kartlegging av seismisk risiko.

Personalia

Hasbi Ash Shiddiqi (f. 1989) fra Vest Sumatra, Indonesia har en bachelorgrad i geofysikk (2013) og mastergrad i geovitenskap (2015) fra Bandung Institute of Technology, Indonesia. Fra 2016 jobbet han som overingeniør ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. I 2019 begynte han på en PhD grad. Professor Lars Ottemöller, UiB, professor Stéphane Rondenay, UiB og Dr. M. Ravi Kumar (NGRI-India) har veiledet doktorgradsprosjektet.