Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Blodprøve tatt timer etter cellegift forutsier overlevelse

Benedicte Sjo Tislevoll disputerer 19.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Single-cell protein profiling in early therapy response evaluation of acute myeloid leukemia by mass cytometry".

Hovedinnhold

Akutt blodkreft er en aggressiv kreftsykdom med kort overlevelse. Yngre og ellers friske pasienter gjennomgår tøffe cellegiftbehandlinger, ofte med tillegg av stamcelletransplantasjon, men det er vanskelig å vite hvem som kommer til å respondere på behandling og ikke. Den første responsen på behandling er ofte god, men de fleste pasientene får tilbakefall ettersom behandlingen kan fremme kreftceller som er resistente mot cellegift. Måling av respons på behandling gjøres i dag etter uker eller måneder. Dette kan føre til at pasienten står på behandling som ikke fungerer, og man mister verdifull tid som skulle vært benyttet til mer presis behandling.

En umiddelbar respons på cellegift kan måles ved å undersøke ulike proteiner i kreftcellene. Tislevoll har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om målinger de første 24 timene kan fortelle noe om pasientens langvarige respons på behandlingen. Hun har undersøkt proteiner i cellesignalering fra blodprøver tatt før, 4 og 24 timer etter start av cellegiftbehandling.

Tislevoll viser at etter 24 timer kan bestemte signalproteiner skille pasienter som har langvarig effekt av behandlingen fra pasienter som får tidlig tilbakefall. Vi tror en økning av bestemte signalproteiner i timene etter oppstart av behandling forteller oss hvordan kreftcellene beskytter seg mot cellegiften. Denne informasjonen kan være en viktig nøkkel i vår forståelse av kreft, og gi informasjon om hvilken tilleggsbehandling som kan bedre behandlingen. Håpet er at vi skal kunne bruke resultatene fra dette forskningsprosjektet til å styre mer målrettet behandling for pasientene så tidlig som mulig i behandlingsforløpet.

Personalia

Benedicte Sjo Tislevoll (f. 1992) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2018). Doktorgradsarbeidet utgår fra klinisk institutt 2, ved det medisinske fakultet. Hun har vært ansatt som PhD-stipendiat siden høsten 2018 og som forskerlinjestudent siden 2013. Hovedveielder er professor Bjørn Tore Gjertsen. Medveileder er forsker Monica Hellesøy.