Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Høyt oksygentrykk påvirker eksperimentelle kreftceller

Maria Kathrine Tveitarås disputerer 20.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigating different aspects of human breast cancer as determinants for metastasis".

Hovedinnhold

Brystkreft rammer om lag 2.2 millioner kvinner hvert år på verdensbasis, og medfører over 700.000 dødsfall årlig, med metastaser (spredning av kreftceller til nye steder i kroppen) som den viktigste årsaken til dødsfall i denne pasientgruppen. Fordi metastasering er den dominerende årsaken til død hos disse pasientene er det nødvendig å forstå hvordan vi kan forhindre at metastaser oppstår.

Flere ulike faktorer påvirker svulstens evne til å spre seg. En voksende kreftsvulst vil etter hvert vokse fra blodforsyningen sin, og den krever ekstra oksygen på grunn av stort forbruk. Samlet medfører dette at mikromiljøet i kreftsvulsten kan ha områder med hypoksi (for lite oksygen). Hypoksi i kreftsvulster gir dårligere prognose og dårligere terapirespons. Målet med avhandlingen var å undersøke ulike faktorers evne til å påvirke utviklingen av metastaser i brystkreft. Vi ønsket også å avdekke om hyperbar okygenbehandling (HBO), for å reversere hypoksi, hemmet utviklingen av primærtumor og metastasering i en musemodell.

Hypoksi og to andre ulike faktorer som er delaktig i metastaseringsprosessen hadde svært ulik innvirkning på brystkreftceller med ulike hormon- og HER-2 profiler. HBO reduserte veksten av tumoren og reduserte metastasene i lungene. Til slutt undersøkte vi noen mulige biomarkører for metastaser i en musemodell for human brystkreft. Vi identifiserte fire proteiner som skilte seg spesielt ut ved utvikling av metastaser.

Personalia

Maria Kathrine Tveitarås (f. 1984) er født og oppvokst i Bergen. Hun har Bachelorgrad i Forensic Science and Investigative Analysis fra Kingston University, London (2007), Mastergrad i Medisinsk cellebiologi fra Universitetet i Bergen (2010). Hun er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2021), og arbeider nå som LIS-1 ved Voss sykehus. Doktorgradsarbeidet var finansiert av Universitetet i Bergen, CCBIO, samt Helse Vest, og veiledet av Professor Linda Stuhr og Professor Rolf K. Reed.