Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva, om noen, er utopiens rolle i sosiale bevegelser?

Christopher Senf disputerer 20.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Occupying a Square?".

Hovedinnhold

Vår tid er preget av sosiale konflikter. Fra og med den arabiske våren og de spanske Indignados i 2011 har vi sett et tilbakevendende globalt konfliktfenomen i form av alt fra Occupy Wall Street til Euromaidan-revolusjonen i Ukraina. Hendelser hvor masser ulovlig slår leir på sentrale offentlige plasser (allmenninger)—hvor de fremmer sine krav og ber om strengere markedskontroll og ekte demokrati—har utløst omfattende debatter om årsakene til og følgene av Square Occupation Movements.

I sin monografiske doktorgradsavhandling «Occupying a Square?» utvikler Senf en filosofisk metode for å få ny innsikt i dette fenomenet. Senf fremmer et skifte i vinklingen ved å analysere disse bevegelsene—med vekt på vestlige avleggere som Occupy i USA og Indignados i Europa—som flerdimensjonale kamper for anerkjennelse. Denne vinklingen er basert en rekonstruksjon av tre akser som de uttrykker sine påstander langs: 1) som korreksjonskamper for å forsvare gyldig anerkjennelse jamført tidligere sikrede sosiale rettigheter, samt vante nivåer av verdsettelse og statusrespekt; 2) som inkluderingskamper for å bygge et mer deltakende demokrati, å utvide dets mottakere og å utdype prosessene for samfunnets anerkjennelse for likeverdig politisk handlefrihet, utover ren representasjon; og 3) som endringskamper som motsetter seg politisk ulikhet, og relatert strukturell respektløshet, basert på økonomisk ulikhet og som kjemper for å endre den normative ordenen i markedsøkonomien.

Senf foreslåtte bruk av anerkjennelsesteori og analyse av samtidens sosiale bevegelser søker å leve opp til kritisk teori sitt viktigste løfte, nemlig: å bidra til klargjøringen av «tidens kamper og ønsker» (Marx 1843); med andre ord, av berettigede og uberettigede protestbevegelser i en tidsalder hvor økonomisk ulikhet fører til politisk ulikhet.

Personalia

Christopher Senf (f. 1988) har en mastergrad i filosofi fra Humboldt-Universität zu Berlin (2016). Siden 2018 har han vært doktorgradskandidat ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB, tilknyttet forskergruppen for praktisk filosofi, samt Fulbright Visiting Fellow ved University of Massachusetts Boston i USA (høsten 2021), under veiledning av professor Anat Biletzki (Quinnipiac), førsteamanuensis Jesse Tomalty (UiB Bergen), og professor Christopher F. Zurn (UMass Boston).