Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innsikter fra læringsanalyse i medstudentvurdering

Kamila Misiejuk disputerer 10.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Using learning analytics to understand peer assessment".

Hovedinnhold

Misiejuks forskning har sett på hvordan læringsanalyse kan brukes for å utforske medstudentvurdering. Læringsanalyse er et felt som er opptatt av innsamling, analyse og meningsdannelse av digitale utdanningdata for å støtte og bedre forstå studenters læring. Forskningen som presenteres i denne avhandlingen tar for seg utfordringene og mulighetene ved å bruke læringsanalyse på «big data» fra en digitale læringsplatform hvor studentene vurderer hverandres arbeid, altså medstudentvurdering (peer assessment).

Misiejuks artikkelbaserte avhandling består av to empiriske studier og to «scoping reviews». En av de empiriske studiene var i samarbeid med en norsk høyskole der studenter mottok tilbakemelding på skriftlige oppgaver. I en annen av de emprisike studiene ble læringsanalyse på «big data» - fra ulike institusjoner og land - benyttet til å forstå hvordan studentene ga tilbakemelding og hvordan de reagerte på tilbakemeldingen de selv mottok (backward evaluation). I denne studien var ett resultat at når man manglet kontekstdata - f.eks. at man manglet de skriftlige arbeidene og oppgaveteksten - så begrenset dette analysemulighetene.

Analysen i studiene ble utført på henholdsvis ett datasett uten kontekstdata og ett datasett med kontekstdata. Kontekstdata er et sentralt begrep i denne forskningen og refererer til data (f.eks, oppgaver tekst, karakter på oppgaven) som samles inn for å gi kontekst og mening til plattformdataene (aktivitetsdata som generes når en student bruker et læringsplatform). Implikasjonene av mangelen på kontekstdata for læringsanalyse blir utforsket i dybden. Denne forskningen gir også ny empirisk innsikt i flere aspekter ved medstudentvurdering: rubrikkdesign, implementering av tilbakemeldinger og omskriving av essay, samt baklengsvurdering.

Personalia

Kamila Misiejuk (f. 1988) er stipendiat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UiB og ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE). Hun har en BA i Nordistikk og Bibliotek- og informasjonsvitenskap og en MA i Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Humboldt-Universität zu Berlin. Veiledere for avhandlingen er professor Barbara Wasson (leder for Centre for the Science of Learning & Technology, UiB) og professor Ingeborg Krange (Høyskolen i Østfold).