Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Flerspråklighet i ungdomsskolen

André Storto disputerer 14.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Researching Multilingualism in Lower Secondary Schools".

Hovedinnhold

Den stadig mer mangfoldige sammensetningen av klasseromsmiljøer har utløst en fornyet interesse for flerspråklighet innenfor utdanning og anvendt lingvistikk. Denne doktorgradsavhandlingen er en del av Ungspråk-prosjektet, en treårig blandet metodestudie som undersøker flerspråklighet i norske ungdomsskoler. Avhandlingen drøfter utviklingen og implementeringen av Ungspråk-spørreskjemaet, et forskningsverktøy utviklet for å undersøke ulike aspekter ved flerspråklighet og språklæring blant skolebarn.

Avhandlingen presenterer en ny metodisk tilnærming til studiet av flerspråklighet ved bruk av digitale datavisualiseringer. Visualiseringene bruker data fra Ungspråk-spørreskjemaet til å utforske flerspråklighet og flerspråklig identitet med forskningsdeltakere, og har viktige etiske, epistemologiske og pedagogiske implikasjoner for prosjektet. I tillegg introduserer avhandlingen utviklingen av visuelle modeller som representerer deltakernes språkpraksis og -holdninger, både fra et individuelt perspektiv og et gruppeperspektiv. De visuelle modellene er et forsøk på å forstå språkpraksisen til skolebarn i moderne samfunn preget av hyperkonnektivitet og transnasjonal kommunikasjon.

Samlet representerer datavisualiseringene og -modellene den 'pedagogiske arven' fra Ungspråk-prosjektet, og de kan tilpasses til lærere og pedagoger for å utforske problemstillinger knyttet til flerspråklighet og språklæring i andre utdanningsmiljøer.

Personalia

André Storto er språklærer, forsker og anvendt lingvist med mer enn 25 års arbeidserfaring fra språklæring og språkundervisning. Han er en flerspråklig bruker av italiensk, portugisisk, spansk, engelsk og norsk. Hans hovedinteresser omfatter også de nye subjektivitetene som oppstår gjennom digital teknologi, og rollen språk og språklæring har i disse sammenhengene. Professor Åsta Haukås har vært veileder.