Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effektiv behandling av ungdom med angstlidelse

Thomas Bjerregaard Bertelsen disputerer 16.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multifamily Group Cognitive Behavioral Therapy for Child and Adolescent Anxiety Disorders. An investigation into the effectiveness and role of family accommodation and parental early life maltreatment."

Hovedinnhold

Angstlidelse hos ungdom er et økende problem, med alvorlige konsekvenser for samfunnet. Det er derfor nødvendig med effektive behandlinger som gjør at flest mulige ungdom blir kvitt sin angstlidelse.

RISK er en behandling utviklet av forskere ved Sørlandet Sykehus. Avhandlingen undersøkte om RISK var effektivt og hvordan foreldres deltakelse i behandling påvirket effektivitet. Funnene viste at RISK var mere effektiv enn resultater fra andre behandlinger. Det ble funnet at foreldre og barn påvirker hverandre under behanding og at dette kan føre til en positiv feedback-løkke som gir økt bedring. Funnene antyder også at det kan være viktig å ta høyde for foreldrenes forhistorie og være sensitiv for hvordan foreldres psykiske helse påvirker behandling av ungdommens angst.

Resultatene fra forskningen understrekker viktigheten av at behandling av ungdommer med angst bør inneholde mye eksponeringsterapi. I tillegg hjelper det oss til å forstå hvordan foreldre kan påvirke effekten av behandling. Dette er nyttig for å skreddersy behandling til den enkelte klient og deres familie. Som følge av denne forskning er det påbegynt flere prosjekter som forsøker å gjøre RISK behandlingen mere tilgjengelig. Blant annet er det utdannet flere lærere og helsesøstre i hvordan levere RISK og målsettingen er at alle skoler i Kristiansand kommune skal kunne tilby RISK til sine elever. I tillegg er en digital selv-hjelps ressurs under utvikling som vil bli gjort fritt tilgjengelig.

Personalia

Thomas Bjerregaard Bertelsen (f.1990) er utdannet psykolog ved Aalborg Universitet (2016). Han er ansatt som psykolog og forsker/statistikker ved Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse (ABUP), Sørlandet Sykehus Kristiansand. Avhandlingen er utført ved Institutt for klinisk psykologi, Det Psykologiske Fakultetet, UiB. Hovedveileder er Åshild Haaland Tellefsen (ABUP), biveiledere er Gro Janne Wergeland (UiB), Bente Mowatt Haugland (UiB) og Joe Himle (Ann Arbor).