Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Høyt blodsukker hos gravide

Johanne Holm Toft disputerer 24.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control".

Hovedinnhold

Høyt blodsukker (hyperglykemi) påvirker ett av seks svangerskap og svangerskapsdiabetes er vanligste årsak. Gravide med høyt blodsukker har økt risiko for de fleste svangerskapskomplikasjoner og kvinner med svangerskapsdiabetes har en tidoblet risiko for å utvikle diabetes type 2 seinere i livet. Det er kjent at god blodsukker-kontroll reduserer risiko for både mor og barn, på kort og lang sikt.

I dag benyttes blodprøven glykert hemoglobin (HbA1c) som markør på blodsukkernivået, selv om metoden har kjente svakheter i svangerskap. Glykert albumin er en alternativ markør som gjenspeiler blodsukkeret siste 2–3 uker. Ved Stavanger universitetssjukehus er det utviklet en ny analysemetode for glykert albumin.

Doktorgradsarbeidet består av tre kliniske studier utført ved Stavanger universitetssjukehus fra 2016 til 2020. Toft har undersøkt bruk av glykert albumin hos gravide med type 1 og type 2 diabetes, og i diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Forekomsten av svangerskapsdiabetes ved bruk av ulike kliniske retningslinjer ble kartlagt. Videre ble kvinners erfaringer med oppfølging for svangerskapsdiabetes undersøkt i en kvalitativ intervjustudie.

Resultatene viste at glykert albumin avdekket dårlig blodsukker-kontroll, men verken glykert albumin eller HbA1c egnet seg i diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Vi fant en tredobling i forekomst av svangerskapsdiabetes, men når vi sammenlignet nye og gamle diagnostiske kriterier var det en liten nedgang. Kvinnene påpekte manglende oppfølging av svangerskapsdiabetes etter fødsel. Kun 2 av 14 kvinner ble fulgt opp i tråd med retningslinjen. Kvinnene ønsker tettere oppfølging, tilpasset informasjon og en kontroll 3–5 måneder etter fødsel.

Personalia

Johanne Holm Toft (f. 1983) er utdannet cand. med. med forskerlinje fra NTNU (2009). Hun jobber som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Inger Økland, biveiledere professor Lasse Gunnar Gøransson og overlege Inger Hjørdis Bleskestad.