Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rike og velutdannede vinner i norsk politikk

Ruben Berge Mathisen disputerer 3.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Economic Inequality and Political Power in Norway".

Hovedinnhold

I et demokrati skal borgerne ha mer eller mindre lik mulighet til å påvirke politikk.

Særlig i det norske sosialdemokratiet pryder vi oss med at penger og status har lite å si for hvem som får gjennomslag.

Men dette stemmer ikke i praksis.

Det viser ny forskning fra Universitetet i Bergen. I avhandlingen til Ruben Berge Mathisen sammenligner han offentlig opinion med faktisk gjennomført politikk. Han kommer frem til at:

  • Gjennom 50 år med politiske reformer i Norge har vanlige folk hatt liten innflytelse på politikken.
  • Nordmenn med høy inntekt og utdanning har fått betydelig gjennomslag.
  • Et godt eksempel er skattlegging av de rikeste: De med aller høyest inntekt betaler betydelig lavere skatt enn hva de ville gjort hvis politikerne fulgte offentlig opinion.

Avhandlingen viser at økonomisk ulikhet kan føre med seg betydelige forskjeller i politisk innflytelse, selv i et land som Norge.

Mathisen er tilgjengelig for pressen, og stiller gjerne til intervju om de nye funnene i forskningen. Ta gjerne kontakt om det er aktuelt.

Personalia

Ruben Berge Mathisen (f. 1994) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet ble veiledet av Yvette Peters, Cornelius Cappelen, og Martin Gilens.