Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Små nyfødte i Nord-Uganda

Beatrice Odongkara disputerer 21.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og Makerere-universitetet med avhandlingen "Small newborns in post-conflict Northern Uganda: Burden and interventions for improved outcomes".

Hovedinnhold

Størrelsen til nyfødte defineres av kroppsvekt og lengde, normalområdet varierer. De aller minste kan enten være født før termin eller være født med lav fødselsvekt. Disse barna har økt risiko for å få infeksjoner, lav kroppstemperatur og lavt blodsukker. I lavinntektsland, spesielt i konfliktområder eller områder etter konflikt, er risikoen for å dø av slike komplikasjoner kraftig forhøyet.

Doktorgradsarbeidet – som er en fellesgrad mellom UiB og Makerere-universitetet i Uganda – består av studier utført i 30 landsbyer i Nord-Uganda fra 2017 til 2020. Odongkara undersøkte forekomsten av 1) nyfødte født før termin eller født med lav fødselsvekt, 2) andelen blant de minste med lav kroppstemperatur, 3) lavt blodsukker og 4) andel som døde i nyfødt-perioden (28 dager etter fødsel).

Odongkara fant at 7,4 % av de nyfødte hadde lav fødselsvekt og 5 % var født før termin. Mødre som hadde tatt malariaforebyggende behandling og som hadde mer enn 7 års skoleutdanning hadde lavere risiko for å føde små spedbarn.

Studien viste at de nyfødte som var født før termin eller med lav fødselsvekt hadde økt risiko for å dø og/eller innleggelse på sykehus under nyfødtperioden. I studien døde 10% av dem født med lav fødselsvekt og 9% av dem født før termin i nyfødtperioden – høyere enn de nasjonale ratene. Omtrent 2,5 % av de nyfødte hadde lavt blodsukker og denne risikoen var høyere bland de minste nyfødte.

Studien viser at i Nord-Uganda er det behov for forbedret dekningsgrad og kvalitet på fødselshjelp og helsehjelp for sårbare nyfødte for å unngå uønskede utfall. Det trengs også mer forskning om hvordan man best kan tilby nyfødt-helsehjelp med de budsjetter som er til rådighet.

Personalia

Dr. Beatrice Odonkara (f. 1976) er barnelege og barne-endokrinolog. Hun ble født i Gulu-distriktet i Nord-Uganda men ble nødt til å avbryte barneskolen grunnet borgerkrigen. Hun ble kvalifisert som lege (2004), barnelege (2008) og barneendokrinolog (2012). Hun er nå førstelektor i pediatri på Gulu-Universitetet med klinisk arbeid på Barneklinikken på Gulu Universitetssykehus. Hennes veiledere har vært: Professorene Thorkild Tylleskär (UiB), James K Tumwine og Victoria Nankabirwa (Makerere).