Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Overgangsalder hos unge kvinner-Genetiske årsaker er vanlige

Elinor Chelsom Vogt disputerer 2.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency".

Hovedinnhold

For tidlig overgangsalder har store konsekvenser for kvinners helse. Ikke bare mister kvinnen evnen til å få barn, østrogenmangel gir økt risiko for en rekke tilstander som benskjørhet, demens, hjerte-kar- og autoimmun sykdom. Når tidlig overgangsalder skyldes sykdom i eggstokkene kalles det primær eller prematur ovarialinsuffisiens (POI), men hos flertallet av kvinner finner man ikke årsaken.

Vogt har undersøkt kliniske, immunologiske og genetiske markører hos tre forskjellige grupper av kvinner for å kartlegge forekomst og årsaker til POI. Hun fant at POI forekommer hos 1,1 % av kvinner i den generelle befolkningen. POI er imidlertid enda vanligere hos kvinner med autoimmun sykdom, spesielt binyrebarksvikt (Addisons sykdom), der 10,2% utvikler tilstanden. Autoimmune mekanismer er involvert i 3-4,5 % av POI-tilfellene i den generelle befolkningen, bedømt ut fra autoantistoffanalyser. Genetiske årsaker forklarer flertallet av tilfeller med POI, opptil halvparten av kvinnene hadde kromosomanomalier eller varianter i gener som er viktig for eggstokkfunksjon.

Det er utfordrende å finne den underliggende årsaken til POI hos den enkelte kvinne. Resultatene fra forskningen aktualiserer diskusjonen om hvilke tester som bør være del av den diagnostiske utredningen i klinisk praksis.

Personalia

Elinor Chelsom Vogt er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2004). Hun er spesialist i indremedisin og jobber som overlege på medisinsk klinikk Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UIB). Hovedveileder har vært førsteamanuensis Marianne Øksnes (UIB) og medveiledere har vært professor Eystein Husebye (UIB) og Sigridur Bjørnsdottir (Karolinska institutet, Stockholm).