Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Trygt og godt akuttmedisinsk tilbud utenfor sykehus

Dag Ståle Nystøyl disputerer 8.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Interactions between the Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) and Primary Emergency Health Care in Norway".

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at pasienter som trenger luftambulanse, men som ikke får det på grunn av hindringer i vær eller andre årsaker, i liten grad taper leveår. Dette underbygger at det akuttmedisinske systemet utenfor sykehus er i stand til å finne løsninger som gir pasientene god hjelp. Ambulansepersonell og legevaktleger har en viktig rolle i de tilfellene der luftambulansen ikke er tilgjengelig. Avhandlingen viser også at det ikke ble flere luftambulanseoppdrag når legevaktdistriktene ble større.

Gjennom fire studier har Nystøyl undersøkt hvordan det går med pasienter som ikke får luftambulanse. Videre har en undersøkt om organisatoriske endringer og forskjeller ved legevaktdistrikter har påvirket bruken av luftambulanse.

Kansellerte luftambulanseoppdrag, hovedsakelig grunnet dårlig vær, i perioden 2009-2013 i Sogn og Fjordane ble undersøkt, og en fant at bare 4% av pasientene tapte leveår. En stor andel (41%) av pasientene fikk minimalt med behandling.

Alle luftambulanseoppdrag i Sogn og Fjordane i perioden 2004-2013 ble undersøkt for å se om det var en økning i luftambulanseoppdrag etter at ni kommuner dannet et felles legevaktdistrikt i 2009. Konklusjonen var at det ikke var en økning i oppdrag etter endringen.

Ulik praksis ved to legevaktdistrikt som gjaldt utrykninger av legevaktlege på akutte oppdrag, viste ingen forskjell for rekvirering og bruk av luftambulanse mellom de to distriktene. Nesten halvparten av pasientene hvor luftambulanse ble brukt, hadde høy alvorlighetsgrad av tilstanden.

Avhandlingen viser at det akuttmedisinske systemet utenfor sykehus i Norge er godt og fleksibelt. Bekymringen om at luftambulanse brukes til oppdrag hvor legevaktlege er utilgjengelig, ble ikke bekreftet. Men det er nødvendig å undersøke om organisatoriske endringer i legevaktdistriktene har hatt negativ konsekvens på andre deler av helsetjenesten. Bedre systemer for registering av data ved akuttmedisinske hendelser er nødvendig.

Personalia

Dag Ståle Nystøyl (f. 1983) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2010. Han er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege på Stord og som legevaktlege ved Sunnhordland interkommunale legevakt. Han har vært ansatt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder har vært professor Erik Zakariassen og medveileder har vært professor Steinar Hunskår.