Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikofaktorer for hjertekarsykdom i Sør-Etiopia

Wondimagegn Paulos Kumma disputerer 10.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og Hawassa University med avhandlingen "Cardiovascular Risk Factors with a Special Focus on Diet in Southern Ethiopia".

Hovedinnhold

Studien er utført i en region i Etiopia som var rammet av tørke og hungersnød på åtti-tallet. Mye har endret seg i Etiopia i årene siden, deriblant kostholdet. Dette har sammenheng med en bedret økonomi i landet og økt urbanisering. Den tradisjonelle kosten i landet er fiberrik. Vi ser at en ny type kosthold har blitt mer vanlig i landet, en vestlig type kost med mer fett, bearbeidet kjøtt, karbohydrater og sukker. Man ser høyere forekomst av hjertekarsykdom i landet nå enn tidligere, og det er viktig å skaffe kunnskap om årsakene til dette.

Denne studien har undersøkt forekomst av forskjellige typer kosthold i befolkningen, samt andre faktorer som kan være viktige for utvikling av hjertekarsykdom. Totalt ble 2483 tilfeldig utvalgte voksne personer i alderen 25-64 år undersøkt. Hele 75.8% av deltagerne i studien hadde en eller flere risikofaktorer for hjertekarsykdom. Høyt blodtrykk ble funnet hos 31.3%. En kombinasjon av fysisk inaktivitet og visse lipider i blodet (HDL-C) var de mest vanlige risikofaktorene for hjertekarsykdom i denne befolkningen, fulgt av kombinasjonen av fysisk inaktivitet og høyt blodtrykk. Tre forskjellige typer diett blir beskrevet i studien, og en viktig risikofaktor for hjertekarsykdom er den typisk vestlige kosten med høyt sukkerinntak. I tillegg vises at fedme og bosted i urbane strøk også har betydning for økt risiko for hjertekarsykdom, samt alder, kjønn og yrke. Spesielt for den undersøkte befolkningen er at svært få, kun 18 personer, røker tobakk. Kunnskapen fra denne studien vil være nyttig i arbeidet med å forebygge hjertekarsykdom i Etiopia.

Personalia

Wondimagegn Paulos Kumma er førsteamanuensis i samunnsmmedisin (public health) ved Wolaita Sodo University, southern Ethiopia. Han har vært doktorgradskandidat i en fellesgrad mellom Universitetet i Bergen, Norge and Hawassa University, Etiopia. Han har en mastergrad i Internasjonal helse fra Humboldt University in Berlin, Tyskland og en BSc in Environmental Health fra Jimma University, Etiopia.