Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvaliteten på dødsårsaksstatistikken

Christian Lycke Ellingsen disputerer 14.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quality aspects of the Norwegian cause of death statistics".

Hovedinnhold

Avhandlingen viser at i rundt 14 % av dødsfallene i Norge blir det registrert en dødsårsak som i liten grad gir informasjon om dødsfallet, og i ytterligere 15 % er det bare delvis nyttig informasjon. Når et dødsfall får en slik lite informativ diagnose (kalt «garbage code») fører det til at den egentlige dødsårsaken er skjult. Over halvparten av dødsfallene som følge av fall, særlig hos eldre, hadde ikke det som dødsårsak i den offisielle statistikken. Rettsmedisinske obduksjoner er en del av politiets etterforskning ved mulig unaturlige dødsfall, men de gir også nyttig informasjon til dødsårsaksstatistikken. Det var svært stor variasjon mellom ulike politidistrikter i andelen av dødsfall der det blir gjort obduksjon. Særlig gjaldt dette trafikkulykker, med et spenn fra 7-87 %, men også selvmord og overdosedødsfall. En for lav obduksjonsandel kan føre til at enkelte dødsårsaker blir oversett og betydningen av dem undervurdert. Opplysninger om dødelighet og dødsårsaker i en befolkning regnes som grunnleggende informasjon om folkehelsen og brukes i stor grad for å lage dødsårsaksstatistikk, for helseanalyser og forskning. Opplysningene i det norske Dødsårsaksregisteret kommer fra dødsmeldinger fra legene og obduksjonsrapporter, i de tilfellene der det er gjort obduksjon. Dersom datakvaliteten ikke er god nok vil det igjen påvirke kvaliteten av de analysene som blir gjort. Det er derfor svært viktig både at Dødsårsaksregisteret har rutiner for å sikre at datagrunnlaget er så godt som mulig, men også at brukerne av statistikken kjenner til styrker og begrensninger i kvaliteten. Avhandlingen omhandler studier på data fra Dødsårsaksregisteret fra 1996-2019, i alt ca. 1 million dødsfall, og arbeidet ble gjort delvis på Folkehelseinstituttet, delvis ved Stavanger universitetssjukehus.

Personalia

Christian Lycke Ellingsen (f. 1967) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1994. Han er spesialist i patologi og rettsmedisin (Sverige) og arbeider ved avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus (SUS). Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder har vært professor Geir Sverre Braut (SUS), medveiledere har vært førsteamanuensis Cecilie Alfsen (UiO) og professor Stein Emil Vollset (UiB).