Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fostervekst og vekst hos små barn på den etiopiske landsbygd

Meselech Assegid Roro disputerer 9.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Intrauterine foetal and child growth in the context of Ethiopian Health system: Implications for Prenatal care".

Hovedinnhold

Etiopia er fortsatt et av verdens fattigste land, og bruken av helsetjenester er lav. Mødre dødeligheten er også høy, og mange barn har både akutt og kronisk underernæring. Det er derfor behov for studier til å bedre forståelsen av fostervekst og barns vekst. Bedre innsikt av intrauterin fostervekst er viktig for tidlig identifisering av normal og unormal fostervekst, noe som kan påvirke fødselsvekt ved fødselen og vekst i tidlig barndom. Målsetningen med denne avhandlingen var å måle intrauterin fostervekst, og se hvordan barns lengdevekst var i de første to leveår. Avhandlingen vurderer også hvorledes slike mål kan brukes i den eksisterende mødre- og barnehelsetjenesten på den etiopiske landsbygd.

Studien ble utført i den sentrale delen av Riftdalen i Etiopia. Omtrent 700 gravide kvinner ble undersøkt, og deres barn ble fulgt opp til de var omtrent to år. Studieområdet er et typisk landbruksområde, har gjentatte ganger vært rammet av tørke og hungersnød.

Selv om det har vært matmangel i området, viser studien at intrauterin vekst er sammenlignbart med Verdens helseorganisasjon (WHO) og INTERGROWTH-21st referansene. Imidlertid er det mange barn som får en lav lengdevekst de først to år. Dette kan forklares både med faktorer under graviditeten og årsaker som oppstår i de tidlige barneårene.

I den siste artikkelen i avhandlingen beskrives og analyseres hvorledes svangerskapsomsorgen fungerer sammenlignet med de nasjonale og WHOs retningslinjer. Det er betydelige mangler med dagens graviditetskontroller. Det er derfor viktig å styrke mor-barn helsearbeidet.

Personalia

Meselech Assegid Roro er utdannet jordmor og fullførte i 2006 mastergraden i Public Health ved Addis Ababa University (AAU). Siden 2013 har hun arbeidet som Assistant professor ved School of Public Health ved AAU. Kandidaten utgår fra Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hennes veiledere har vært professor Bernt Lindtjørn og professor Bente Moen (UiB), og professor Wakgari Deressa (AAU).