Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Når orkesteret i hjernen spiller i utakt

Justyna Beresniewicz disputerer 10.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Structural and functional largescale brain network dynamics: Examples from mental disorders".

Hovedinnhold

De senere år har forskning rundt hjernens funksjon endret fokus fra studier på enkeltområder i hjernen og deres funksjoner til hvordan ulike områder i hjernen samspiller når vanskelige kognitive oppgaver løses. Denne type nettverk har både en biologisk, strukturert organisering og en funksjonell karakter. Arbeidet i denne avhandling har fokus på hvordan hjernens nettverk spiller sammen i hvile og i aktiv oppgaveløsning. Den grunnleggende hypotesen i forskningen er ikke at disse nettverkene i seg selv er påvirket hos pasienter med psykiske lidelser, men kanskje samspillet mellom dem.

Gjennom studier på friske deltakere beskrives i avhandlingen nye måter å gjennomføre kartlegging av funksjonelle nettverk i hvile og i aktiv oppgaveløsning. Et viktig bidrag har vært på å utvikle metoder som gir tilstrekkelig informasjon og dermed er mer pasientvennlige enn metoder som typisk benyttes i forskningsstudier for å måle hvilenettverk i hjernen.

For å studere mulige sykdomsrelaterte endringer i hjernestrukturer, inngår det i avhandlingen en studie på om det på gruppenivå er strukturelle forskjeller i ulike områder i hjernen hos pasienter med schizofreni som opplever hørselshallusinasjoner sammenlignet med pasienter med schizofreni som ikke opplever slike hallusinasjoner. Disse gruppene er også sammenlignet med undersøkelser hos friske kontrollgrupper.

Arbeidet er utført ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen der Justyna Beresniewicz var tilknyttet forskergruppen Bergen fMRI Group. Undersøkelsene som inngår i studiene har vært gjennomført i samarbeid med forskningsmiljø ved Haukeland universitetssjukehus.

Personalia

Justyna Beresniewicz er født i 1992 og oppvokst i Lodz, Polen. Hun fullførte en masterutdanning i elektronikk (MSc) i 2015 ved Lodz Universitet for Teknologi og har i perioden 2018-2021 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er førsteamanuensis Renate Grüner, og biveileder er professor emeritus Kenneth Hugdahl.