Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Logisk relevans

Tore Fjetland Øgaard disputerer 10.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A Study in Relevant Logics".

Hovedinnhold

Hold deg til saken! Slik kan en bli irettesatt i en debatt dersom en bringer inn tilsynelatende irrelevante betraktninger. En slik irettesettelse kan ofte være en effektiv måte å holde en debatt saklig på. En har altså ofte en pragmatisk god grunn til å styre debatten med den begrensingen at alle må holde seg til saken. Men er det alltid slik at irrelevante betraktninger er irrelevante for om argumentet er godt eller ei?

Én av oppgavene til grenen innen filosofien som kalles logikkens filosofi er å lage og evaluere teorier om hva et logisk godt argument er. Egenskapen som da studeres kalles logisk konsekvens, eller gyldighet. I kjernen av det som har blitt den klassiske teorien om logisk konsekvens ligger idéen om at et gyldig argument utelukker at premissene kan være sanne samtidig som konklusjonen ikke er sann. Én debatt innen logikkens filosofi som har fått økende fokus de siste årene er om en slik sannhetsfokusert teori kan gjøre rede for den førteoretiske oppfatningen om at gode argument er underlagt et relevanskriterium. Relevanslogikken har stått i bresjen for at det korrekte svaret her er et rungende nei og har bidratt med både filosofiske og formelle teorier av hvordan relevanskriteriet bør forstås.

Det finnes flere avarter – både filosofiske og formelle – av relevanslogikk. I første del av doktorgradsavhandligen går Øgaard i rette med noen av de tidligste sådanne og argumenterer for muligheten for en klassisk-relevant syntese. Øgaard viser at det finnes formelle logikker som utvider både klassisk logikk og relevanslogikk, og som tilfredsstiller ytterligere kriterier som forkjempere for relevanslogikken har satt fram som seleksjonskriterier for teorier om logisk konsekvens. I andre del av avhandlingen blir noen av de mest avgjørende argumentene som har blitt framført til fordel for relevanslogikken gjennomgått. Det blir argumentert for at disse ikke er tvingende, altså at det er et begrunnelsesbehov for relevanslogikkens forståelse av relevans.

Personalia

Tore Fjetland Øgaard (f. 1980) har mastergrad fra Universitetet i Oslo. Ole Thomassen Hjortland har vært veileder for doktorgradsavhandlingen.