Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Undersøkelse av tuberkulosepasienters kontakter i Pakistan

Mahboob Ul Haq disputerer den 10.3.2023 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Extending contact screening to 50 metre around tuberculosis patients in urban Pakistan; Follow-up of a large Active Case-finding Project”.

Hovedinnhold

Tuberkulosepasienter som ikke er blitt diagnostisert og registrert er et stort folkehelseproblem i Pakistan. I 2020 ble bare 52% av de antatte eksisterende pasienter med tuberkulose meldt til det nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP). Disse pasientene representerer en smittekilde som vedlikeholder den globale tuberkulose epidemien. For å finne flere av slike «savnede» tuberkulosepasienter hadde NTP flere strategier, og en av dem var et prosjekt som besto i å undersøke kontakter av tuberkulosepasienter ikke bare i huset til pasienter, men i en utvidet kontaktflate. Dette var et prosjekt som gikk fra 2013 til 2015 med aktiv undersøkelse av kontakter av tuberkulosepasienter i tre store byer i Punjab: Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, samt i hovedstaden Islamabad.

Personer som bodde i samme hus som en tuberkulosepasient med oppspytt prøver som hadde tuberkulose bakterier, samt naboer i en radius på 50 m (målt med GIS), ble spurt om de hadde noen av de klassiske symptomene på lungetuberkulose.

Oppspytt ble undersøkt med mikroskopi, og røntgen, og serum Gene-Xpert ble tatt hos en del. Vi undersøkte 783,043 kontakter og av dem hadde 23,741 (3%) symptomer forenlig med tuberkulose; av disse hadde 4710 (20%) lungetuberkulose og 4084 (17%) hadde bakteriologisk positiv prøve. Pasientene identifisert med lungetuberkulose gjennom denne kontakt undersøkelsen var mer menn og barn enn pasienter identifisert i rutine arbeid. Vi fant også at behandlingsutfallet blant dem som ble identifisert i prosjektet var ikke dårligere enn hos pasienter i rutineprogrammet.

Vår konklusjon er at kontakt undesøkelser for tuberkulose identifiserte flere tuberkulosepasienter enn rutineprogrammet, og dette økte antallet registrerte tuberkulosepasienter.

 

Personalia

Mahboob Ul Haq har en master i samfunnshelse fra Pakistan. Han kommer fra regionen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan. Han har arbeidet siste 10 år i det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Pakistan (NTP), og de siste fem årene med forskning der. Han har tatt sin PhD ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder er prof Sven Gudmund Hinderaker, medveileder er Dr Razia Fatima ved NTP.