Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Familiebasert fedmebehandling gir betydningsfull effekt

Hanna Flækøy Skjåkødegård disputerer 24.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Family-based behavioral treatment of children with severe obesity".

Hovedinnhold

Økt forekomst og stor risiko for følgesykdommer hos barn med fedme gjør det viktig å utvikle effektive behandlingsmetoder.

I sitt doktorgradsarbeid har Hanna Flækøy Skjåkødegård sammenlignet to ulike behandlingsmetoder for fedme hos barn. Resultatene viser at familiebasert atferdsterapi gir en betydningsfullt større vektreduksjon enn ordinær behandling. Barrierer for å delta i den familiebaserte behandlingen ble undersøkt. Behandlingsprogram for fedme hos barn har generelt stort frafall, og vi vet lite om årsakene til dette. Funnene i avhandlingen viser at mer belastninger og stress i familien, og at behandlingen ikke møter familiens forventinger eller behov, gjør deltakende familier sårbare for å avslutte behandlingen før tiden.

Doktorgradsarbeidet undersøkte også ulike risikofaktorer for fedme hos barn. Kort søvnlengde er en kjent risikofaktor, men det er lite undersøkt om andre aspekter ved søvnen påvirker vekten til barn. Resultatene viser at senere tidspunkt for søvn i løpet av døgnet ser ut til å være forbundet med fedme hos barn uavhengig av søvnlengde. Dette betyr at døgnrytmen til barn kan påvirke risikoen for å utvikle fedme.

Oppsummert bidrar avhandlingen med ny kunnskap om sammenhengen mellom søvn og vekt, effekt av familiebasert behandling og barrierer for deltakelse i behandlingen. Funnene har potensiale til å styrke eksisterende behandlingstilbud til barn med alvorlig fedme.

Personalia

Hanna Flækøy Skjåkødegård er spesialfysioterapeut med mastergrad i klinisk helsevitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, UIB og er basert på data fra FABO-studien gjennomført ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland universitetssjukehus. Førsteamanuensis Yngvild Sørebø Danielsen har vært hovedveileder, med professor Pétur B. Júlíusson, førsteamanuensis Bente Frisk og forsker Vidar Halsteinli som medveiledere.